Praga-Południe Dzielnica m.st. Warszawy

Tablica informacyjna

Komunikaty

 • PAŹ
  05

  XXXIII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. znbsp2019 poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. onbspustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018, poz. 1817) odbędzie się XXXIII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st.nbspWarszawy w dniu 12 października 2021 roku o godz. 14.00 w zdalnym trybie obradowania, wnbspzwiązku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych znbspzapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374,567 i 568 znbsppóźn. zm.) Proponowany porządek obrad XXXIII Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji Rady Dzielnicy.nbsp Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 rok (12) Druk nr 209 znbspdnia 04.10.2021 r. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży inbsppodawania napojów alkoholowych Druk nr 208 z dnia 30.09.2021 r. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania załącznika dzielnicowego do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2022 rok – Nr VI Dzielnica Praga-Południe Druk nr 210 z dnia 04.10.2021 r.nbspnbsp Projekt stanowiska Rady Dzielnicy Praga-Południe w sprawie szczepień przeciwko Covid-19 Druk nr 211 z dnia 05.10.2021 r. Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Południe na temat funkcjonowania Placu Szembeka. Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Południe na temat stanu bezpieczeństwa na osiedlu Gocław. Zamknięcie obrad sesji. Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy /-/ Marcin Kluś

 • SIE
  17

  XXXI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. znbsp2019 poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. onbspustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018, poz. 1817) odbędzie się XXXI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 24 sierpnia 2021 roku o godz. 16.00 w zdalnym trybie obradowania, wnbspzwiązku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem inbspzwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374,567 i 568 znbsppóźn. zm.) Proponowany porządek obrad XXXI Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji Rady Dzielnicy. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe donbspuchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 rok (9) Druk nr 202 znbspdnia 16.07.2021 r. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe donbspuchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 rok (10) Druk nr 203 znbspdnia 12.08.2021 r. Projekt uchwały opiniujący projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych 2030.nbspDruk nr 204 z dnia 12.08.2021 r. Zamknięcie obrad sesji. PrzewodniczącynbspRady Dzielnicy Praga-Południenbspm.st. Warszawy /-/ Marcin Kluś nbsp

 • CZE
  28

  Ogłoszenie nr 6 Ograniczenia Obsługi Klientów Urzędu m.st. Warszawy (w tym urzędów dzielnic) w związku z zagrożeniem Koronawirusem SARS-CoV-2

  Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 1.07.2021 r. wprowadzone zostają następujące zasady obsługi klientów Urzędu m.st. Warszawy (w tym Urzędów Dzielnic): Obsługa klienta prowadzona będzie we wszystkich sprawach realizowanych przez Urząd – po uprzednim umówieniu wizyty w systemie rezerwacji internetowych rezerwacje.um.warszawa.pl, a także nbspbezpośrednio w urzędzie bez konieczności umawiania wizyty. Bezpośrednia obsługa klientów realizowana będzie w poniedziałki w godz. 8 -18 , w pozostałe dni w godz. 8-16 Nieczynne będą siedziby USC w dzielnicach: Białołęka, Ochota, Wesoła, Wilanów i Wola. Mieszkańcy tych dzielnic mogą załatwiać sprawy w pozostałych siedzibach Urzędu Stanu Cywilnego (nie obowiązuje rejonizacja). Realizacja usług, o których mowa w pkt 1 może wiązać się z ograniczeniami wynikającymi z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa i wypełnienia wytycznych sanitarnych, takimi jak: ograniczanie liczby klientów przebywających w siedzibie urzędu, obowiązek dezynfekcji rąk, zakrywania ust i nosa itp. Kontakt z Urzędem możliwy jest drogą mailową i telefoniczną. Numery telefonów i adresy e-mail podane są na stronach www.warszaw19115.pl, www.bip.um.warszawa.pl oraz na stronach internetowych dzielnic. Wszystkie informacje i dane kontaktowe dostępne są także pod numerem telefonu 19115. Składanie pism wymagających podpisu możliwe jest drogą pocztową lub elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP (pismo musi być podpisane profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym). Ogłoszenie zastępuje ogłoszenie nr 5 z 04.06.2020 r., które traci moc. Powyższa organizacja pracy Urzędu obowiązuje do odwołania.nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp Lista czynnych siedzib Urzędu Stanu Cywilnego (nie obowiązuje rejonizacja) ul. Falęcka 10 (Mokotów) ul. Grochowska 274 (Praga-Południe) ul. ks. I. Kłopotowskiego 1/3 (Praga-Północ) ul.nbsp gen. W. Andersa 5 (Śródmieście) ul. L. Kondratowicza 20 (Targówek) pl. Czerwca 1976 r. nr 1 (Ursus) al. Komisji Edukacji Narodowej 61 (Ursynów) ul. Włókiennicza 54 (Wawer) ul. S. Żeromskiego 29 (Bielany) ul. T. Chałubińskiego 8 (Sekcja Obrotu Zagranicznego) ul. M. Flisa 6 (Wydział Archiwalnych Ksiąg Stanu Cywilnego) Adres Urzędu m.st. Warszawy na platformie ePUAP:/UMSTWarszawa/skrytka Link do formularza ogólnego: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargiwnioski-zapytania-do-urzedu/UMSTWarszawa Adres korespondencyjny Urzędu: Urząd m.st. Warszawy (Wskazać biuro Urzędu) Ul. Kredytowa 3 00-056 Warszawa Adresy urzędu m. st. Warszawy oraz urzędów dzielnic znajdują się na stronach internetowych urzędów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ogólny adres e-mail Urzędu: kancelaria@um.warszawa.pl

 • WRZ
  21

  Noc spisowa - 25 września 2021 roku

  W związku z otrzymaniem pisma od Wojewódzkiego Biura Spisowego W Warszawie w sprawie ogólnopolskiej akcji "Noc Spisowa" w dniu 25 września 2021 roku (sobota) w Delegaturach Biura Administracji i Spraw Obywatelskich: Delegatura BAiSO - Bielany, Delegatura BAiSO - Wola, Delegatura BAiSO - Ochota, Delegatura BAiSO - Mokotów, Delegatura BAiSO - Ursynów, Delegatura BAiSO - Targówek, Delegatura BAiSO - Praga-Południe, Delegatura BAiSO - Praga-Północ, wyznaczeni pracownicy Delegatur Biura Administracji i Spraw Obywatelskich będą obsługiwać osoby, które zgłoszą się w celu dopełnienia ustawowego obowiązku samospisu w godzinach 9.00 - 22.00. W pozostałych Delegaturach Biura Administracji i Spraw Obywatelskich wyznaczeni pracownicy będą obsługiwać osoby, które zgłoszą się w celu dopełnienia ustawowego obowiązku samospisu w godzinach 9.00 - 13.00.