Praga-Południe Dzielnica m.st. Warszawy

Tablica informacyjna

Komunikaty

 • LIS
  23

  Informacja w sprawie wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów wszystkich form własności

  Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r., poz. 1275) w lasach wszystkich form własności, na terenie całego kraju, rozpoczęto w bieżącym roku realizację w 5-letnim cyklu opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024. Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia będą wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w każdym roku 5 letniego cyklu i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych. W związku z powyższym prosi się właścicieli lasów o umożliwienie pracownikom wyżej wymienionego przedsiębiorstwa wstępu na tereny leśne i wykonanie niezbędnych prac.

 • LIS
  22

  Dzień Otwarty Notariatu

  Szanowni Państwo, w sobotę 27 listopada br. w godzinach 10-16 odbędzie się 12. edycja największej akcji edukacyjnej organizowanej przez samorząd notarialny − „Otwartego Notariatu" pod hasłem „Porozmawiaj o tym z notariuszem, jak zadbać o swój majątek. Bo warto zaufać profesjonaliście", mająca na celu podnoszenie świadomości prawnej obywateli poprzez informowanie o rodzaju umów i czynnościach notarialnych, które będą odpowiednie dla realizacji zakładanych celów, jak również o konsekwencjach podjętych dezycji. Notariusze będą udzielać bezpłatnych informacji prawnych pozwalających lepiej chronić majątek − zarówno telefonicznie, mailowo, jak i za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na jakie tematy możesz porozmawiać z notariuszem?nbspJak zawsze informacje prawne udzielane przez notariuszy w czasie Dnia Otwartego Notariatu dotykają ważnych spraw związanych z ochroną majątku i bezpieczeństwem obrotu prawnego. Warto skorzystać z okazji i zapytać notariusza, jak bezpiecznie zawrzeć umowę najmu, jak podzielić majątek spadkowy, dokonać podziału majątku przed rozwodem i po rozwodzie, jak prawidłowonbspsporządzić testament, odrzucić spadek czy zrzec się dziedziczenia. Rejenci doradzą również, jaknbspustrzec się przed złymi pożyczkami oraz nie dać się oszukać przy umowach przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie. W tym roku notariuszom będą towarzyszyć eksperci z biura Rzecznika Finansowego, którzy mailowo i na czacie poinformują, na co należy zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy kredytu, także hipotecznego, oraz zawieraniu umowy pożyczki. W jaki sposób można porozmawiać z notariuszem i ekspertami biura Rzecznika Finansowego?nbsp w indywidualnych rozmowach prowadzonych telefonicznie:nbspWarszawa i okolice: tel. 22 100 83 00 Eksperci biura Rzecznika Finansowego: 22 102 10 09nbsp na czacie i w trakcie transmisji prowadzonej na żywo na profilu Porozmawiaj z Notariuszem na FB.nbsp Więcej informacji dot. Dnia Otwartego Notariatu znajdą Państwo na stronie Organizatora wydarzenianbsplub na profilu na Facebooku. nbsp

 • LIS
  22

  Co zrobić w przypadku utraty dokumentów? — Związek Banków Polskich

  Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. 

 • LIS
  17

  Świadczysz usługi noclegowe? Zgłoś obiekt do ewidencji

  Osoby świadczące usługi noclegowe w tak zwanych obiektach niekategoryzowanych mają obowiązek zgłosić obiekt do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy. Pobierz wniosek w urzędzie dzielnicy lub na stronie internetowej Warszawa19115. Po wypełnieniu złóż w urzędzie dzielnicy, na terenie której znajduje się obiekt. Ewidencja jest publikowana w biuletynie informacji publicznej m.st warszawy. Szczegółowe informacje o tym, jak dokonaćnbspwpisu do ewidencji uzyskasz: na stronach Miejskiego Centrum Kontaktu w Wydziałach Obsługi Mieszkańców, które działają w urzędach dzielnic w Biurze Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Canaletta 2.nbsp Uwaga: Jeśli będziesz świadczył usługi hotelarskie w obiekcie niekategoryzowanym bez zgłoszenia go do ewidencji to narażasz się na karę grzywny lub nawet ograniczenia wolności (zgodnie z art. 60 § 4 pkt 3 Kodeksu wykroczeń)nbsp nbsp nbsp