Praga-Południe Dzielnica m.st. Warszawy

Tablica informacyjna

Komunikaty

 • STY
  30

  LI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018 poz. 1817) odbędzie się LI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 7 lutego 2023 roku o godz. 15:30 w sali konferencyjnej (sala 305) Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274. Proponowany porządek obrad LI Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad L Sesji Rady Dzielnicy. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2023 rok (1) Druk nr 294 z dnia 26.01.2023 r. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2023 rok (2) Druk nr 295 z dnia 26.01.2023 r. Projekt uchwały opiniującej projekt uchwały Rady m.st. warszawy w sprawie zniesienia nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy (ulica Lechitów) Druk nr 296 z dnia 26.01.2023 r. Informacja Zarządu Dzielnicy na temat realizacji przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz udzielanej bonifikaty. Zamknięcie obrad sesji. Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy /-/ Marcin Kluś

 • CZE
  30

  Konkurs na stanowiska dyrektorów w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy 30 czerwca 2022 roku ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora: Szkoły Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka” Warszawie, ul. Osiecka 28/32, Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie, ul. Berka Joselewicza 4.

 • CZE
  27

  XLIV Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018 poz. 1817) odbędzie się XLIV Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 5 lipca 2022 roku o godz. 16.15, w zdalnym trybie obradowania, w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374,567 i 568 z późn. zm.) Proponowany porządek obrad XLIV Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII Sesji Rady Dzielnicy. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2022 rok (7) Druk nr 265 z dnia 24.06.2022 r. Zamknięcie obrad sesji. Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Marcin Kluś

 • CZE
  07

  XLIII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018 poz. 1817) odbędzie się XLIII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 14 czerwca 2022 roku o godz. 16.00, w zdalnym trybie obradowania, w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374,567 i 568 z późn. zm.) Proponowany porządek obrad XLIII Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad XLII Sesji Rady Dzielnicy. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2022 rok (4) Druk nr 259 z dnia 13.05.2022 r. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2022 rok (5) Druk nr 260 z dnia 31.05.2022 r. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2022 rok (6) Druk nr 261 z dnia 06.06.2022 r. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do rad jednostek niższego rzędu istniejących na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Druk nr 262 z dnia 06.06.2022 r. Informacja na temat działań podejmowanych przez Dzielnicę wobec uchodźców z Ukrainy. Zamknięcie obrad sesji. Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy /-/ Marcin Kluś