Praga-Południe Dzielnica m.st. Warszawy

Tablica informacyjna

Komunikaty

 • GRU
  29

  Obowiązek złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2021 i wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2022

  Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy przypomina o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży (brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2021 i wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2022 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.

 • STY
  10

  XXXVI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. 2018, poz. 1817) odbędzie się XXXVI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu 18 stycznia 2022 roku o godz. 16.00 w zdalnym trybie obradowania, w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374,567 i 568 z późn. zm.) Proponowany porządek obrad XXXVI Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Dzielnicy. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Druk nr 224 z dnia 10.01.2022 r. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia kadencji Rady Seniorów Praga-Południe m.st. Warszawy Druk nr 225 z dnia 10.01.2022 r. Informacja na temat działalności Młodzieżowej Rady Dzielnicy na Pradze-Południe w 2021 roku. Zamknięcie obrad sesji. Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy /-/ Marcin Kluś

 • STY
  05

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Dyrektora OPS

  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 04-366 Warszawa, ul. Wiatraczna 11. Więcej informacji znajduję się w treści Ogłoszenia w załącznikach poniżej.

 • GRU
  15

  Uwaga komunikat! Wścieklizna!

  10 grudnia 2021 r. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu kolejnych przypadków wścieklizny u zwierząt na terenie dzielnic Wawer i Praga-Południe: – ul. Widoczna (Wawer), gatunek: lis, potwierdzono: 10 grudnia, – ul. Kozia Górka (Praga-Południe), gatunek: lis, potwierdzono: 10 grudnia, – ul. Techniczna (Wawer), gatunek: kot, potwierdzono: 10 grudnia. To już 102 przypadki wścieklizny na Mazowszu w tym roku. Informujemy, że pojawiło się rozporządzenie nr 44 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt, w którym obszar całej dzielnicy Praga-Południe uznano za zagrożony: § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Określa się obszar zagrożony wścieklizną, zwany dalej "obszarem zagrożonym", obejmujący: 1) w mieście stołecznym Warszawa: a) dzielnicę Wawer, b) dzielnicę Wesoła, c) w dzielnicy Targówek: część dzielnicy ograniczoną od zachodu ulicą Radzymińską, d) dzielnicę Rembertów, e) dzielnicę Praga-Południe, f) dzielnicę Wilanów; Rozporządzenie nr 44 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 grudnia 2021 r. Podczas spacerów w lasach i na obrzeżach naszej dzielnicy, prosimy Państwa o szczególną uwagę na zachowanie dzikich zwierząt. Pamiętajmy, że ich naturalnym zachowaniem jest ucieczka przed człowiekiem.