null

"Warszawa w kwiatach i zieleni 2020" na Saskiej Kępie - zgłoszenia do konkursu do 3 lipca.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

„Warszawa w kwiatach i zieleni 2020” na Saskiej Kępie - zgłoszenia do konkursu do 3 lipca. Pisaliśmy już, że ogłoszony został regulamin 37 edycji konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni”, określający szczegółowe warunki uczestnictwa, przebieg oraz organizację konkursu. Informujemy, że jak co roku dołącza do niego Saska Kępa, organizując równolegle swój wewnętrzny plebiscyt.

W konkursie będą brane pod uwagę następujące kategorie: balkony, loggie, ukwiecone okna, ogrody i ogródki przydomowe, tereny spółdzielni i osiedla mieszkaniowe oraz inne obiekty nie ujęte w wykazie. Oceniane będą wyłącznie obiekty ogólnodostępne. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe przeprowadzenie rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego drogą:
– elektroniczną – poprzez wypełnienie zgłoszenia znajdujące się na stronie https://www.tpw.org.pl/ lub https://www.warszawawkwiatach.pl/
– papierową – przez dostarczenie zgłoszenia osobiście lub korespondencyjnie na adres TPW (00-270) W-wa,Pl.Zamkowy 10/2 wraz ze zdjęciami w wersji elektronicznej (CD, DVD, Pendrive).
Mieszkańcy Saskiej Kępy mogą otrzymać i złożyć zgłoszenie korzystając w tym zakresie z pośrednictwa Towarzystwa Przyjaciół Saskiej Kępy O/TPW, kontaktując się telefonicznie: 602590305 bądź mailowo: krystyna.gott@gmail.com
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 3 lipca 2020 r.
Regulamin Konkursu dostępny jest w Biurze Marketingu m.st.Warszawy przy ul.Senatorskiej36
oraz na stronach internetowych: https://www.warszawawkwiatach.pl/ oraz https://www.tpw.org.pl/

Towarzystwo Przyjaciół Saskiej Kępy O/TPW dokona wyboru obiektów z terenu Saskiej Kępy, które zostaną zgłoszone do Komisji Konkursowej w celu wyłonienia obiektów aplikujących do nagród.Ogłoszenie wyników Konkursu stołecznego odbędzie się 6 września 2020 r., natomiast przekazanie przyznanych nagród nastąpi do 30 września 2020 r.
Równolegle z wyłanianiem ukwieconych obiektów do ogólnowarszawskiego Konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni 2020” Towarzystwo Przyjaciół Saskiej Kępy wytypuje ukwiecenia do tradycyjnego Konkursu „Saska Kępa w kwiatach 2020”. Gala zakończenia saskokępskiego konkursu planowana jest na 16 listopada 2020 r. Planowane terminy mogą oczywiście ulec zmianie ze względu na nieprzewidywalność epidemii koronawirusa.