null

14 DPS-ów w Warszawie z unijnym wsparciem

Drukuj otwiera się w nowej karcie

14 DPS-ów w Warszawie z unijnym wsparciem Warszawa otrzymała granty finansowe na kwotę ponad 3,3 mln zł, które są wsparciem Domów Pomocy Społecznej. Granty zostały przyznane z funduszy europejskich, w ramach projektu „Wsparcie dla Mazowsza”.

Granty zostaną przeznaczone jako finansowe wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej, w tym personelu w zapewnieniu właściwej i bezpiecznej opieki nad osobami przebywającymi w DPS w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz zabezpieczenie pensjonariuszy w zakresie przeciwdziałania i ograniczenia skutków COVID-19.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej, zakup sprzętu: m.in. do dezynfekcji oraz termometrów bezdotykowych i kombinezonów ochronnych wielorazowego użytku. Z tych środków przez trzy miesiące będą wypłacane dodatki do wynagrodzeń dla pracowników sprawujących opiekę nad pensjonariuszami.
Wsparcie otrzyma 14 Domów Pomocy Społecznej jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy.

Projekt „Wsparcie dla Mazowsza” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, w Działaniu 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Priorytet Inwestycyjny PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Realizatorem projektu jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Wartość uzyskanych grantów: 3 359 827,04 zł.