null

15 milionów złotych przeznaczymy na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

O tej inwestycji myślimy od chwili, gdy pojawiły się plany rozbudowy dzielnicy na północ od ul. Mińskiej i Chrzanowskiego. To najdynamiczniej rozwijający się rejon Pragi-Południe, w którym za chwilę zamelduje się ok. 10 tys. nowych mieszkańców.

Zdajemy sobie sprawę, że istniejąca tkanka oświatowa nie pomieści nowych uczniów, dlatego – Zarząd Dzielnicy, Radni Dzielnicy (m.in. Michał Wieremiejczyk, Irena Bartosińska, Bożena Manarczyk, Bogdan Jeziorski, Dorota Krall, Sylwester Nowak) a także Radni miasta stołecznego Warszawy (m.in. Pani Dorota Lutomirska) oraz Rada Osiedla Kamionek i społeczność szkolna z Panią Dyrektor na czele, rozpoczęliśmy starania o powiększenie istniejących zasobów. Na wczorajszej sesji rady miasta środki w postaci 15 milionów złotych zostały zabezpieczone. Wstępnie w nowej części budynku powstanie min:

  • sala zajęć ruchowych umożliwiająca realizację programu wychowania fizycznego w klasach młodszych
  • Sala zajęć plastycznych
  • Biblioteka
  • Pokój nauczycielski z aneksem śniadaniowym.
  • Zespół toalet (dziewcząt, chłopców i nauczycielska).
  • 8 sal lekcyjnych edukacji wczesnoszkolnej

W istniejącej części budynku powstanie:

  • dodatkowa świetlica
  • sale zajęć indywidualnych (np. logopeda, integracja sensoryczna, psycholog itp)
  • nowa strefa wejściowa dla uczniów

Planujemy również nowe chodniki i strefy zielone w ramach zagospodarowania terenu.

Wspólne działania i starania - mają sens.

Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Wasrzawy trzymający baner z napisem 15 milionów złotych na rozbudowę szkoły numer 255

 

 

Fasada budynku Szkoły numer 255

 

 

 

Radni Dzielnicy Praga-Południe wraz z Zastępcą Burmistrza Panem Karolem Kowalczykiem przed budynkiem szkoły numer 255