null

17 listopada 2020 roku, w zdalnym trybie obradowania, odbyła się XXIII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

17 listopada 2020 roku, w zdalnym trybie obradowania, odbyła się XXIII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Nowy radny, zmiany w budżecie, bazarek na Gocławiu. 17 listopada 2020 roku, w zdalnym trybie obradowania, odbyła się XXIII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z obrad XXII sesji Rady Dzielnicy, nastąpiła uroczystość ślubowania nowego Radnego Dzielnicy Praga-Południe. Ponieważ swój mandat złożyła radna PiS Romualda Wąsik, jej miejsce w radzie zajął pan Damian Artur Kowalczyk (także z PiS). W wirtualnej obecności innych radnych nowy radny złożył ślubowanie na ręce Przewodniczącego Rady Marcina Klusia oraz w obecności burmistrza Tomasza Kucharskiego.

Następnie przedyskutowano i zatwierdzono w drodze głosowania projekty uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 rok/

Na wniosek radnego Pawła Szabłowskiego poproszono zarząd Dzielnicy o przedstawienie działań zmierzających do rozwiązania problemu z planowanym zamknięciem bazaru „Na pętli” na Gocławiu.

Burmistrz Tomasz Kucharski przypomniał, że 4 listopada wpłynęło do Urzędu pismo kupców z funkcjonującego od blisko 30 lat bazarku. Zaniepokoiło ich pismo ze Spółdzielni Mieszkaniowej Gocław Lotnisko o konieczności opuszczenia do 31 stycznia 2021 roku terenu bazarku, z uwagi na rozpoczęcie inwestycji mieszkaniowej na tym terenie. Protestujący kupcy zebrali podpisy ok. 1500 mieszkańców Gocławia, pragnących zachowania bazarku.

Burmistrz Tomasz Kucharski stwierdził, że problem planowanej likwidacji gocławskiego bazarku „Na pętli” u zbiegu ulic Umińskiego i Bora-Komorowskiego jest cały czas przedmiotem zainteresowania i troski władz dzielnicy. Burmistrz jest w stałym kontakcie z prezesem zarządu spółdzielni Gocław-Lotnisko Januszem Sienkiewiczem. Prezes Sienkiewicz zapewnił w rozmowach z urzędem, że zaproponuje kupcom miejsca w jednym z planowanych w tym miejscu bloków, który będzie miał na parterze przestrzeń handlową i usługową. Problemem jest także fakt, iż bazarek umiejscowiono na nieruchomości będącej własnością kilku podmiotów. Burmistrz podkreślił, że dobrzy byłoby, gdyby – wzorem kupców z Ronda Wiatraczna – kupcy z bazarku „Na pętli” zorganizowali się, bo wtedy łatwiej rozmawiać.

Zarząd Dzielnicy zastanawia się ponadto nad alternatywnym umiejscowieniem bazarku, choć jak wiadomo, miasto nie posiada zbyt wiele nieruchomości na terenie Gocławia.

Swoją informację burmistrz Tomasz Kucharski zakończył informacją, iż żeby jednak poznać problem dokładniej, osobiście wybierze się w czwartek, 19 listopada, na spotkanie z kupcami, by na miejscu poznać, jak wygląda ten problem widziany ich oczami.

W dyskusji po informacji zarządu, zapytano władze dzielnicy o tak zwane „wuzetki”, czyli zgodę na warunki zabudowy, Zastępca burmistrza Adam Cieciura wyjaśnił, że dzielnica nie może nikomu odmówić wydania „wuzetek”, a prawo do własności terenu inwestor musi okazać dopiero na etapie starania się o pozwolenie na budowę.

Na tym zakończono i zamknięto obrady sesji.