null

191. rocznica Bitwy pod Olszynką Grochowską

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W piatek 25 lutego odbyły się uroczystości 191 rocznicy Bitwy pod Olszynką Grochowską.

25 lutego 1831 roku oddziały polskie na przedpolach Warszawy powstrzymały rosyjski atak na stolicę. Całodniowa bitwa o olszynowy lasek na Grochowie, w której straty obu stron przekroczyły 15 tysięcy żołnierzy, zakończyła się odwrotem armii feldmarszałka Iwana Dybicza.

Była to jedna z największych i najkrwawszych bitew wojny polsko-rosyjskiej 1830-1831 r.

Bitwa o Olszynkę Grochowską nie została rozstrzygnięta w polu. Obie strony wycofały się ze swoich pozycji. Korzyści taktyczne odniosła jednak strona polska, która zdołała zatrzymać liczniejsze oddziały rosyjskie, uniemożliwiając im atak na stolicę oraz zdołała wycofać się w zwartym szyku na praską linię umocnień.

W uroczystych obchodach 191. rocznicy bitwy pod Olszynka Grochowską udział wzięli:

Arkadiusz Piotrowski Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów, Bożena Manarczyk Wiceprzewodniczącą Rady Dzielnicy Praga-Południe, Marek Jarzęcki, Stanisław Kowalczuk Wiceprzwodniczący Rady Dzielnicy Rembertów, Sylwester Nowak Radny Dzielnicy Praga-Południe, Józef Melak i Marcin Płonka Radni Dzielnicy Rembertów. Maciej Iwanicki Burmistrza Dzielnicy Rembertów oraz zastępcy Mieczysław Golónka i Aleksander Lesiński . Przedstawiciele Rady Młodzieżowej Dzielnicy Praga-Południe Jakub Pabijasz, Igor Komosiński. Marek Karpowicz Dyrektor OSIR Praga-Południe, Przedstawiciele Rady Osiedla Kawęczyn-Wygoda Sylwia Domańska i Jerzy Barwiejuk. Uczennice i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 254 im. gen. Żymirskiego ze sztandarem szkoły oraz przybyli na uroczystość mieszkańcy.

Modlitwę za poległych obrońców bitwy o Olszynkę Grochowską odmówił ksiądz proboszcz Marek Uzdanowski z parafii Św. Wacława.