null

25 maja najmłodsze dzieci wracają do podstawówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

25 maja najmłodsze dzieci wracają do podstawówek Uczniowie klas I-III wrócą na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze do stołecznych szkół podstawowych w poniedziałek, 25 maja. Z ankiet przeprowadzonych w placówkach wynika, że rodzice przyślą do nich niespełna 11 proc. dzieci.

- Współpracujemy przy odmrażaniu gospodarki, rodzice chcą jak najszybciej wrócić do pracy, dlatego trzeba zapewnić opiekę najmłodszym dzieciom. Działają już żłobki i przedszkola, teraz przyszedł czas na dzieci z klas I-III, które 25 maja powrócą do szkół podstawowych – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Zrobiliśmy wszystko, by zapewnić bezpieczeństwo. Zakupiliśmy niezbędne środki ochrony osobistej, przygotowaliśmy i wdrożyliśmy odpowiednie procedury. Warszawiacy chcą jednak poczucia pełnego bezpieczeństwa, dlatego żądamy wprowadzenia obowiązkowych testów genetycznych dla pracowników placówek oświatowych. To zadanie rządu, który ciągle przerzuca odpowiedzialność na samorządy – dodaje.

Aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom szkół podstawowych i uczniom klas I-III, stolica zakupiła ponad 51 tys. wielorazowych i 45 tys. jednorazowych maseczek, ponad pół miliona par rękawiczek i ponad 9 tys. przyłbic. Ponadto do placówek trafiło również ponad 700 dodatkowych dozowników i 44,6 tys. litrów płynu dezynfekującego. Placówki przed otwarciem zostały posprzątane, usunięto z nich zbędne sprzęty, których nie da się zdezynfekować.

Miasto samo opracowało również procedury oraz instrukcje, nieuwzględnione w wytycznych rządu.

Ile dzieci trafi do warszawskich szkół?

Do klas I-III w stolicy uczęszcza obecnie ponad 45 tys. uczniów.

W tym tygodniu we wszystkich 226 warszawskich podstawówkach (w tym specjalnych) przeprowadziliśmy ankietę wśród rodziców. Zapytaliśmy czy poślą swoje dzieci 25 maja na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych – informuje Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Wyniki poznaliśmy 21 maja. Zgodnie z deklaracjami rodziców 25 maja do szkół podstawowych ma wrócić 4892 uczniów (10,74 proc.).

Ilu uczniów tam ostatecznie trafi okaże się dopiero 25 maja. Przypomnijmy: przy otwieraniu przedszkoli chęć posłania maluchów do placówek deklarowało wstępnie 27 proc. rodziców. Do 355 stołecznych przedszkoli oraz 180 szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne trafiło ostatecznie tylko 10 proc. ogółu przedszkolaków. A do ponad 30 placówek pomimo deklaracji rodziców nadal nie są przyprowadzane żadne dzieci.

Jakie zajęcia?

O formule zajęć - zgodnie z wytycznymi MEN - decyduje dyrektor szkoły, w zależności od sytuacji w placówce. Od niego zależy czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy też z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia, wynikające z realizacji podstawy programowej w klasach 1-3 szkoły podstawowej, prowadzić będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wychowawcy świetlic szkolnych i w miarę możliwości inni nauczyciele, wskazani przez dyrektorów.

Zasady bezpieczeństwa

Miasto, tak jak wcześniej w przypadku żłobków i przedszkoli, samo przygotowało instrukcje i procedury w zakresie pracy szkół podstawowych w czasie pandemii, uzupełniając wytyczne GIS i MEN, żeby zapewnić maksimum bezpieczeństwa uczniom, rodzicom i personelowi.

Do klas I-III w szkołach podstawowych nie mogą przychodzić uczniowie, jeśli w domu jest osoba chora lub przebywająca na kwarantannie. Dzieci nie zostaną przyjęte do placówki, jeśli mają podwyższoną temperaturę ciała (powyżej 37,5°C) lub pracownik zaobserwuje u nich katar, kaszel, kichanie. Przyprowadzają i odprowadzają je tylko osoby zdrowe.

Na jednego ucznia przypada przynajmniej 4 mkw. powierzchni. W zajęciach, w stałej sali, może brać udział 12 uczniów (maksymalnie 14) a każda grupa będzie miała jednego, stałego nauczyciela. Przerwy w zajęciach będą ogłaszane nie rzadziej niż co 45 minut,
i spędzane tylko pod nadzorem nauczyciela. Zajęcia będą zorganizowane tak, aby grupy się ze sobą nie spotykały. Dzieci będą przychodziły do szkoły w różnych godzinach, wyznaczonych przez dyrektora.

Uczniowie będą siedzieli pojedynczo w ławkach, w odległości przynajmniej 1,5 metra od siebie. Nie mogą się wymieniać żadnymi przyborami szkolnymi. Sale będą wietrzone co godzinę.

W zajęciach w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym będą mogły brać udział tylko dwie grupy uczniów, a po każdych zajęciach sprzęt sportowy będzie myty lub dezynfekowany. Będzie można wychodzić na świeże powietrze – jednak tylko przy zachowaniu zasad dystansu.

Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły (np. do parku). Będą się odbywały zajęcia świetlicowe (również w innych salach).

Stołówki będą działały w trybie zmianowym, a dzieci będą jadły posiłki w różnych godzinach, podzielone na grupy.

Dzieciom w szkole będzie badana temperatura - dwa razy w ciągu dnia. Uczniowie będą regularnie myli ręce, w łazienkach powieszono już instrukcje jak to prawidłowo zrobić.

Osoby przyprowadzające i odprowadzające dzieci będą musiały przestrzegać środków ostrożności - osłaniać usta i nos, dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki jednorazowe. Rodzice będą mogli przebywać w przestrzeni wspólnej - przy zachowaniu co najmniej 2 m dystansu. Ponadto, czas pobytu będzie ograniczony do niezbędnego minimum – rodzice powinni jak najszybciej przekazać lub odebrać dziecko, nie powinni spacerować po placówce czy prowadzić rozmów telefonicznych.

Organizacja konsultacji z uczniami

Od 25 maja uczniowie klas VIII będą mogli uczestniczyć w konsultacjach na terenie szkoły (indywidualnie lub w małych grupach, do 12 osób). Ich wymiar zostanie uzależniony od potrzeb uczniów i warunków pracy szkoły. A harmonogram ustali dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami. Konsultacje są dobrowolne i skierowane do tych, którzy już wkrótce przystąpią do egzaminów sprawdzających wiedzę.

Od 22 maja dla uczniów, którzy będą chcieli skorzystać z konsultacji, są dostępne cztery warszawskie internaty zorganizowane w szkołach ponadpodstawowych.

Od 1 czerwca możliwość konsultacji zostanie rozszerzona – dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Będzie też można korzystać z bibliotek szkolnych.

W poniedziałek, 25 maja, zostaną również otwarte placówki wychowania pozaszkolnego – Pałac Młodzieży w Warszawie, Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki", Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej oraz ośrodki oświatowo-wypoczynkowe i rehabilitacyjne, które nadzoruje stołeczne Biuro Edukacji. Działalność wznawiają także warszawskie bursy.

Do 30 czerwca zamknięte będą szkolne schroniska młodzieżowe (nr 1, 2 i 3).