null

6 milionów złotych na modernizację Stadionu Podskarbińska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kolejnych 6 mln zł z dodatkowych środków pozyskanych do przyszłorocznego budżetu dzielnicy przeznaczymy na wymianę nawierzchni na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Podskarbińskiej i na terenie treningowo-rozgrzewkowym, włącznie z naprawą podbudowy.

To naturalna konsekwencja wieloletnich działań m.in. Radnej m.st. Warszawy Doroty Lutomirskiej, Radnych Dzielnicy, m.in. Bożeny Manarczyk, Bogdana Jeziorskiego, Michała Wieremiejczyka i Doroty Krall oraz Zarządu Dzielnicy, m.in. moich osobistych i moich zastępców Adama Cieciury i Karola Kowalczyka. Wiele lat temu wraz z byłym dyrektorem Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy Wiesławem Wilczyńskim podjęliśmy starania o odzyskanie terenów i obiektów byłego KS Orzeł, chcąc odtworzyć w tym miejscu ośrodek lekkoatletyczny. Poza obiektem Akademii Wychowania Fizycznego, gdzie realizowane są jednak cele edukacyjne dla studentów – co jest równoznaczne z tym, że obiekt jest mniej dostępny dla młodzieży szkolnej – nie ma właściwie takiego miejsca w stolicy.

Modernizacja Stadionu Podskarbińska obejmuje także wymianę systemu odwodnienia liniowego, wymianę stałych urządzeń sportowych, modernizację systemów infrastruktury teletechnicznej i pomiarowej oraz modernizację oświetlenia. Po pierwsze, chodzi o to, żeby odzyskać utracony w 2020 roku certyfikat PZLA III klasy, co umożliwi przeprowadzanie najważniejszych krajowych imprez lekkoatletycznych, w tym mistrzostw Polski seniorów, U23, U20 i U18 oraz mityngów międzynarodowych, mistrzostw Europy U23, U20, U18 w wielobojach i biegu na 10 000 m.

Po drugie, końcowym celem całkowitej modernizacji obiektu i jego doposażenia jest ubieganie się o przyznanie II kategorii i uzyskanie certyfikatu 2 klasy Światowej Lekkoatletyki – World Athletics (WA), umożliwiającego organizację międzynarodowych zawodów, nad którymi nadzór sprawuje WA lub European Athletics (EA), np. mistrzostw Europy, mityngów WA i EA. Aby je przeprowadzić, niezbędna jest także, dla potrzeb transmisji telewizyjnych, przebudowa oświetlenia stadionu.

Działania modernizacyjne rozpoczną się sporządzeniem dokumentacji projektowej, co może potrwać kilka miesięcy. Zaraz potem przystąpimy do realizacji inwestycji, zaczynając od wymiany tartanu i remontu instalacji pod płytą główna stadionu.

Zakończenie modernizacji stadionu pozwoli pozyskać stolicy nowoczesny obiekt lekkoatletyczny, przygotowany do przeprowadzania najważniejszych ogólnopolskich imprez sportowych, treningów i szkolenia kadry klubowej oraz służącego szeroko pojętej rekreacji dla warszawiaków.

Warto dodać, że działania zmierzające do przebudowy i modernizacji obiektu konsultowane są z władzami PZLA - prezesem Henrykiem Olszewskim i wiceprezesem Tomaszem Majewskim. Naszym wspólnym celem jest powstanie w Warszawie centralnego ośrodka szkolenia lekkoatletów, głównie młodzików i juniorów. Liczymy, że Polski Związek Lekkiej Atletyki wesprze władze dzielnicy i miasta w wysiłkach podejmowanych w celu zdobycia dotacji ze środków Ministerstwa Sportu, pozwalających na dalszą modernizację obiektu.

Tomasz Kucharski
Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Tomasz Kucharski, Bożena Manarczyk oraz Marek Karpowicz podczas wizyty na stadionie Podskrabińska

Stadion podskarbińska podczas letnich zawodów lekkoatletycznych