null

77. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Chłopiec trzymający przypinkę z flagą biało-czerwoną oraz symbolem Polski Walczącej

W piątek 30. sierpnia, w przeddzień 77. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego odbyły się na Pradze-Południe uroczystości upamiętniające zbrojną walkę przeciwko okupującym stolicę wojskom.

Główna ich część rozpoczęła się o godz. 11.00 przed budynkiem Urzędu Dzielnicy Praga-Południe, na którym usytuowane są tablice poświęcone pamięci Antoniego Żurowskiego oraz Bronisława Chajęckiego. Wśród uczestników byli m.in. uczestnik powstania kapitan Feliks Waśkiewicz, Senator RP pan Marek Borowski, Zbigniew Żurowski, kuzyn płk. Antoniego Żurowskiego, dowódcy Obwodu VI Praga Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej oraz Pan generał  dywizji Robert Miśta i szef Rady Kombatantów Praga-Północ pan  Sławomir Majszak,  a także przedstawiciele Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe pan Kazimierz Urbański i pan Leszek Siejka.

Kapitan Feliks Waśkiewicz uczestnik powstania podczas uroczystości pod Urzędem Dzielnicy Praga-Południe

Wśród gości znaleźli się także radni Dzielnicy Praga-Południe: Bożena Manarczyk – wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy, Mirosława Terlecka - wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy, Anna Dębińska-Żytkiewicz, Katarzyna Bernadetta Olszewska,  Małgorzata Rynkiewicz, Sylwester Nowak. Zarząd dzielnicy reprezentował Zastępca Burmistrza Pan Karol Kowalczyk. Pamięć bohaterów walk uczciła reprezentacja ze Szkoły Podstawowej nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida.

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe Karol Kowalczyk przemawiający podczas uroczystości upamiętniającej 77. rocznice Powstania Warszawskiego

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe Pan Karol Kowalczyk w swoim przemówieniu przypomniał przebieg krótkiego powstańczego zrywu na Pradze-Południe i przyczyny, dla których po kilku dniach tutejszy dowódca AK płk. Żurowski podjął bardzo trudną dla niego decyzję, by nie kontynuować walki. Słabo uzbrojeni powstańcy (mający zaledwie 300 pistoletów maszynowych) nie mieli bowiem wielkich szans w dalszej walce przeciw frontowym jednostkom niemieckim, w tym okrytej złą sławą dywizji SS „Herman Goering”, które broniły przedpola Warszawy przed nacierającą armią radziecką. Ponadto w obliczu przewidywanego rychłego zajęcia Pragi przez Armię Czerwoną, nie było sensu dalszego narażania życia młodych ludzi. Przypomniał również, że to dzięki działaniom płk. Żurowskiego nie doszło na Pradze-Południe do represji na cywilnych mieszkańcach, jakie miały miejsce choćby na Woli.

zapalone znicze pod pamiątkowymi tablicami znajdującymi się pod Urzędem Dzielnicy Praga-Południe oraz wieńce złożone podczas uroczystości

Następnie o głos poproszono pana kapitana Feliksa Waśkiewicza oraz Zbigniewa Żurowskiego, który odczytał list od syna płk. Antoniego Żurowskiego skierowany do uczestników uroczystości.  Po złożeniu wieńców i zniczy przy tablicach pamiątkowych, uczestnicy przeszli do pobliskiego Parku Obwodu Praga Armii Krajowej, gdzie również oddano cześć uczestnikom tamtych tragicznych wydarzeń, składając wieńce i znicze przy pomniku upamiętniającym żołnierzy Obwodu Praga AK.

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe Karol Kowalczyk oraz Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Bożena Manarczyk składający wieniec pod pamiątkowymi tablicami umieszczonymi w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe

Tablice pamiątkowe poświęcone pamięci Antoniego Żurowskiego oraz Bronisława Chajęckiego, pod którymi złożone zostały wieńce oraz zapalone zostały znicze