null

Ogólnopolski Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych"- spotkanie z laureatami

Drukuj otwiera się w nowej karcie

10 czerwca 2021 roku wolontariusze, ich opiekunowie oraz dyrektorzy szkół zostali zaproszeni do Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy na spotkanie z Burmistrzem Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, podsumowujące tegoroczną edycję Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.

W spotkaniu wzięli udział: Pan Tomasz Kucharski – Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Pani Bożena Przybyszewska – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Wiktoria Drejko – wolontariuszka ze Szkoły Podstawowej nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, Pani Katarzyna Skukowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, Pani Elżbieta Szumska – opiekun wolontariatu  w Szkole Podstawowej nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, Pan Mariusz Kisiel – Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO, Pani Edyta Frańczuk – opiekun Wolontariatu „oSTOja” przy Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO, czworo wolontariuszy Wolontariatu „oSTOja” przy Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO, Pani Marzenna Zaworska – Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie oraz Pani Hanna Trzaskowska - pedagog  z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

W ramach wyżej wymienionego Konkursu nagrodzona została Wiktoria Drejko, która jest wolontariuszką w Szkole Podstawowej nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie  im. Pułków Piechoty „Dzieci Warszawy”. Wiktoria ma 14 lat i głowę pełną troski o innych, bo jak inaczej wytłumaczyć fakt, że już od czterech lat pracuje w szkolnym wolontariacie. Podejmuje się zadań zwyczajnych, a jak ważnych wiedzą tylko młodsi koledzy, którym pomaga w lekcjach. Przed pandemią poświęcała wiele czasu, by dwa razy w tygodniu odrabiać lekcje z uczniami czwartej i piątej klasy, a z dziećmi z klasy pierwszej i trzeciej spotykać się w szkolnej bibliotece, wprowadzając je w tajemniczy świat książki. Najpierw czytała a potem organizowała dzieciakom zabawy nawiązujące do poznanej lektury. Jeśli starcza czasu pomaga pracownikom Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga – Południe. Wiktoria to pedagog bez tytułów. Sama również lubi się uczyć i jest świadomą wolontariuszką. Jak nam powiedziała uczestniczy w  e - wolontariacie i warsztatach on-line, aby dobrze przygotować się do pracy wolontarystycznej, od której nie stroni. Pomaga gdzie może i gdzie jest potrzebna. To przykłady szkolnych akcji charytatywnych, w których brała udział: „Podaruj radość na święta”, „Zbiorka żywności”, „Zbiórka karmy dla zwierząt”, „Zbiórka nakrętek dla Paulinki”, a o seniorach nie zapomniała nawet w czasie pandemii i na zmianę z koleżanką wyprowadzają psa starszej pani, i robią jej także zakupy.   

 W spotkaniu uczestniczyła Pani Hanna Trzaskowska, która podczas wyżej wymienionej Galii otrzymała tytuł AMBASADOR DOBRA. Pani Hanna Trzaskowska ponad 20 lat temu zainicjowała w IV Liceum Ogólnokształcącym działalność szkolnego wolontariatu. Z Jej pasji i autentycznej potrzeby działania na rzecz innych zrodziła się idea wolontariatu w szkole. Jako pedagog dostrzegła też, jak ważną rolę w procesie wychowania młodych ludzi ma kształtowanie w nich wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Pani Hanna Trzaskowska doskonale rozumie, że szczególnie takie cechy jak: wrażliwość, współczucie, empatia, gotowość bycia ku pomocy innym najlepiej kształtować poprzez działanie zgodnie z zasadą: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż - a zapamiętam. Pozwól mi wziąć udział, a wzbudzisz we mnie pragnienie.” Pani Hanna Trzaskowska swoją postawą zachęca uczniów do bezinteresownego podejmowania działań na rzecz swojej klasy, szkoły, podwórka, dzielnicy czy miasta. Wolontariusze  IV Liceum Ogólnokształcącego w swojej codziennej pracy, pomagają rówieśnikom w nauce, odwiedzają dzieci z domów dziecka, osoby chore, sędziwe. Zdarza się, że sami wywodzą się z trudnych środowisk, potrzebują wsparcia i uwagi, ale wbrew licznym trudnościom potrafią wyciągnąć rękę do drugiego człowieka. Kilkunastoletnia praca Pani Hanny Trzaskowskiej pokazuje, jak wielu jest w Warszawie młodych ludzi, którzy wybierają tę lepszą drogę, pozbawioną brutalności, agresji, nieuczciwości. W swoją działalność angażują rówieśników i są wspaniałym przykładem. Dlatego też w ramach wolontariatu Pani Trzaskowska proponuje uczniom różnorodne formy działania, w których młody człowiek może się odnaleźć. Przy wsparciu Pani Hanny Trzaskowskiej młodzi wolontariusze współpracują z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. M. Paca 42 w Warszawie. Wolontariusze świadczą pomoc starszym osobom, ułatwiając im codzienne funkcjonowanie poprzez pomoc w zakupach spożywczych, leków czy wyprowadzaniu psów. Wielokrotnie IV Liceum Ogólnokształcące otrzymywało listy z podziękowaniami od osób starszych, które były zdumione, że młodzież chce i umie tak pomagać, a także od tych, którzy chcieliby taką pomoc otrzymywać, pod warunkiem, że wyżej wymieniona pomoc świadczona byłaby właśnie przez wolontariuszy z IV LO, gdyż mają oni bardzo dobrą opinię w środowisku. Natomiast inna grupa młodzieży w ramach współpracy z OPS-em odrabia lekcje z dziećmi w świetlicy terapeutycznej. Ogromna w tym zasługa Pani Hanny Trzaskowskiej, która umie wzbudzić w uczniach potrzebę działania i buduje klimat sprzyjający takiej działalności. Kilkanaście lat temu Pani Hanna Trzaskowska nawiązała współpracę z Bankiem Żywności, w ramach tej współpracy uczniowie pomagają w Akcji „Świąteczna Zbiórka Żywności”. Warto także podkreślić, że Pani Hanna Trzaskowska  zawsze osobiście towarzyszy wolontariuszom w wyżej wymienionych Akcji. Dzięki takim działaniom Pani Hanna Trzaskowska  jest dla wolontariuszy  osobą wiarygodną, gdyż młodzi ludzie dostrzegają spójność między Jej działaniem, postawą i głoszonymi koncepcjami. W  osobistym zaangażowaniu Pani Hanny Trzaskowskiej należy upatrywać sukces szkolnego wolontariatu IV Liceum Ogólnokształcącego, gdyż wszystkie akcje wolontariatu prowadzane w IV Liceum Ogólnokształcącym są nie tylko przez Nią inicjowane, ale też sama w nich uczestniczy. Od wielu lat Pani Hanna Trzaskowska organizuje szkolny sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dbając nie tylko o to, aby formalna strona była zgodna z obowiązującymi przepisami i wytycznymi WOŚP, ale też umiejętnie włącza do współpracy inne szkoły i placówki oświatowe z Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, poszerzając w ten sposób krąg wolontariuszy. W dzień głównej zbiórki w ramach WOŚP Pani Hanna Trzaskowska osobiście dba o to, aby ten dzień przebiegał bez zakłóceń, wolontariusze otrzymali gorący posiłek, a zebrane pieniądze bezpiecznie znalazły się w banku. Dzięki Jej zaangażowaniu sztab przyciąga coraz liczniejsze rzesze wolontariuszy, co przekłada się na zwiększenie zbieranej pomocy. Uczniowie w ramach szkolnego wolontariatu mogą też działać nie tylko lokalnie, ale też bardziej globalnie. Pani Hanna Trzaskowska nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej i co roku uczniowie uczestniczą w Akcji „ Paczki dla Kresowiaków”, poznając przy tym tragiczne losy Polaków nie tylko w czasie II wojnie światowej, ale też po jej zakończeniu. W ramach tej współpracy wolontariusze pomagali też Kresowiakom, Żołnierzom Armii Krajowej, którzy w wyniku zawirowań historii znaleźli się Warszawie, m.in.: w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Spotkania w ramach tej pomocy były i są dla uczniów wielkim przeżyciem, gdyż kartki z podręcznika do historii stają się losem konkretnej osoby, wypełniają się jej przeżyciami, emocjami i cierpieniem. W ten sposób wolontariat służy nie tylko kształtowaniu określonych cech młodych ludzi, ale spełnia także ważną rolę w budowaniu poczucia solidarności międzypokoleniowej oraz w tym wypadku rozbudza uczucia patriotyczne. Pani Hanna Trzaskowska ma pełną świadomość, jaką pełni wolontariat w edukacji młodego pokolenia, o czym świadczy napisany przez Nią artykuł pt. „Wychowawcza rola wolontariatu” zamieszczony w jednym z wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego. Wszystkie działania podejmowane przez Panią Hannę Trzaskowską dowodzą, że jest wolontariuszką z serca i w działaniu oraz umie tę pasję przekształcić w konkretne czyny, a jej zaangażowanie skłania innych do podobnych działań. Warto też podkreślić, że w swojej karierze zawodowej Pani Hanna Trzaskowska, m.in.: za działania na rzecz wolontariatu wielokrotnie była nagradzana, m.in.: w roku 2004, 2012, 2017 otrzymała nagrodę Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza. Natomiast w roku 2014, 2019 otrzymała nagrodę Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. W roku 2007 została jej przyznana nagroda Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Ponadto w roku 2014 została odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medalem Srebrnym za Długotrwałą Służbę.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele nagrodzonego Klubu Wolontariatu „oSTOja” przy Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO. Klub działa już od trzech lat, podejmując się w różnego rodzaju akcji społecznych i charytatywnych. Jak sami o sobie mówią: „Pomaganie to nasza specjalność. Jesteśmy w tym naprawdę dobrzy!”. Niewielka, ale silna duchem grupa wolontariuszy uczestniczyła w 29. Finale WOŚP. Niektórzy kwestowali, zachęcając napotkanych do wsparcia zbiórki funduszy, które w tym roku zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla laryngologii i otolaryngologii.  Pozostali wzięli udział w biegu charytatywnym WOŚP również przyczyniając się do kolejnego sukcesu Orkiestry. Pomimo zimna i chłodu wszyscy wolontariusze pozostali niestrudzeni i czuli satysfakcję z dobrze wykorzystanego czasu. Klub od wielu lat czynnie uczestniczy w współorganizacji  Wigilii dla Samotnych. W  związku z trwającą pandemią w zeszłym  roku przybrała ona zupełnie nowy wymiar i polegała na dostarczeniu świątecznych paczek zawierających tradycyjne potrawy, opłatek i drobny upominek do domów potrzebujących, samotnych i starszych ludzi. Wolontariusze z tej szkoły wraz z rodzinami włączyli się w tę akcję, stając się nie tylko dostarczycielami podarunków, ale także ludźmi spotykającymi się z drugim człowiekiem. Wolontariusze wsparli także mieszkańców domu Nazaret przy ul. Szymanowskiego w Warszawie. Z funduszy zebranych podczas Mikołajkowej Aukcji Charytatywnej, zakupili wymarzone prezenty dla dzieci, karty upominkowe dla ich mam, a także po rozpoznaniu potrzeb mieszkańców, część funduszy przeznaczyli na zakup odkurzacza piorącego. Dzieci i młodzież w ramach działań wyżej wymienionego Klubu, wspiera też między innymi akcje takie jak: „Misie ratownisie”, „Słodki Mikołaj”, Młodzieżowe przedszkole online, Młodzieżowa świetlica online oraz współpracuje z Domem Opieki Społecznej im. Matysiaków i świetlicą środowiskową TPD przy ul. Grochowskiej.

Podczas spotkania wolontariusze , opiekunowie i dyrektorzy szkół usłyszeli wiele miłych słów wdzięczności i uznania oraz zachęty do dalszego aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej. Cieszymy się, że w południowopraskich szkołach aktywność wolontariacka uczniów jest coraz większa, a kadra pedagogiczna motywuje młodych ludzi do bezinteresownej pomocy!

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe Tomasz Kucharski wręcza młodym wolontariuszom Klubu "oSTOja" dzielnicowe upominki