null

Chwała obrońcom Pragi z 1939 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

14 września, u zbiegu ul. Grenadierów, Siennickiej i al. Waszyngtona, odbyła się tradycyjna uroczystość, podczas której uczciliśmy pamięć obrońców Grochowa z września 1939 roku i wspominaliśmy powstańców warszawskich. Uroczystości złożenia wieńców towarzyszył Apel Poległych i salwa honorowa.

W tym roku wartę honorową przy pomniku 21 Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” pełnili żołnierze Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

Uroczystość rozpoczęło pojawienie się wojskowej asysty honorowej pod dowództwem por. Marcina Zientary. Poczet ze sztandarem Miasta Stołecznego Warszawy wystawiła Straż Miejska. Obecni byli także uczniowie z klas wojskowych LXXII LO im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz poczty sztandarowe 14 południowopraskich szkół wraz z nauczycielami.

Po wysłuchaniu hymnu Rzeczpospolitej Polskiej prowadzący powitał gości, którzy zaszczycili uroczystość swoją obecnością. Ze szczególną serdecznością powitano kombatantów – kpt. Feliksa Waśkiewicza, płk. Zbigniewa Żurowskiego i płk. Janusza Zielińskiego.

Radę Warszawy reprezentował radny Paweł Lech.

Obecni byli radni Dzielnicy Praga-Południe – przewodniczący Rady Dzielnicy Marcin Kluś oraz radni Anna Dębińska-Żytkiewicz, Sławomir Nowak i Michał Wieremiejczyk. Zarząd Dzielnicy Praga-Południe reprezentowali zastępcy burmistrza – Izabela Szostak-Smith i Karol Kowalczyk. Radę Seniorów Pragi-Południe reprezentowali przewodnicząca Zofia Backiel, Barbara Orzechowska, Wanda Orzeszek, Bożena Pajewska, Michał Byrski, Kazimierz Kosim, Leszek Siejka, Jerzy Szymborski i Kazimierz Urbański. Przybył pan Tadeusz Otulak, wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

Nie zabrakło przedstawicielek zaprzyjaźnionej z dzielnicą redakcji „Mieszkańca” w osobach pań Anny Morawskiej i Katarzyny Gęborys.

Obecni byli również samorządowcy, działacze społeczni i mieszkańcy dzielnicy, a wśród nich Róża Karwecka i Władysława Paduch z Klubu Sąsiada na Skaryszewskiej, Janina Chudzyńska z Grochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Andrzej Wyrożemski.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Karol Kowalczyk, który powiedział m.in.: „Przypadł mi dzisiaj w udziale zaszczyt złożenia hołdu tym wszystkim, którzy swoją niezłomną postawą przyczynili się do niezwykłego wydarzenia w historii naszej wojskowości, jakim była obrona Pragi w 1939 roku. Chylę także czoła przed powstańcami warszawskim z 1944 roku.

(…) We wrześniu 1939 roku żołnierze polscy przeciwstawili zakutej w stal nawale hitlerowskiej nie tylko honor i dumę, ale także umiejętność zwyciężania. Tu, przy tym pamiątkowym kamieniu, chcę przypomnieć, że dzięki żołnierzom 21. Warszawskiego Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy”, dowodzonego przez pułkownika Stanisława Sosabowskiego, Niemcy nigdy nie zdobyli Grochowa! Nie zdołali wkroczyć do miasta! Wkroczyli tu dopiero, gdy skapitulowało całe miasto, cała Warszawa. (…)Bądźmy dumni ze swoich przodków, bo udowodnili, czym jest honor i godność Polaka! Chwała bohaterom!”.

Po przemówieniu burmistrza por. Krzysztof Kostulski z Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego odczytał Apel Poległych, po którym nastąpiła salwa honorowa, a trębacz odegrał hasło Wojska Polskiego.

Uroczystość zwieńczyła ceremonia złożenia kwiatów i wieńców. Delegacjom towarzyszyła asysta Straży Miejskiej. 

W części artystycznej usłyszeliśmy wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Elegia o… (chłopcu polskim)”, który deklamował Oliwier Haremski, uczeń LXXII LO im. gen. Jakuba Jasińskiego.

Na tym zakończono uroczystości rocznicowe związane z obroną Pragi we wrześniu 1939 i wspomnieniem 77 rocznicy Powstania Warszawskiego.

Obchody 82. rocznicy obrony warszawskiej Pragi
Zobacz galerię (6 zdjęć)
Obchody 82. rocznicy obrony warszawskiej Pragi
Obchody 82. rocznicy obrony warszawskiej Pragi
Obchody 82. rocznicy obrony warszawskiej Pragi
Obchody 82. rocznicy obrony warszawskiej Pragi
Obchody 82. rocznicy obrony warszawskiej Pragi