null

Agenda spotkania Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Praga-Południe w dniu 19 grudnia 2019r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Agenda spotkania Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Praga-Południe w dniu 19.12.2019 Urząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy ul. Grochowska 274, (sala 305, III piętro).

Prowadzenie - Paweł Jarosz (członek prezydium) 

1. Kontynuowanie dyskusji na temat infrastruktury sportowej w naszej dzielnicy - p. Ewelina Bartosik

2. Dyskusja o zwiększeniu zaangażowania lokalnych organizacji pozarządowych w promocję swoich działań na łamach  gazety "Dzielnica" - p. Krystyna Radkowska

3 . Forum Współpracy na linii Biznes - Organizacje Pozarządowe - postępy w przygotowaniach - p. Krystyna Radkowska

4. Krótkie sprawozdanie ze szkolenia nt. zmian przepisów dotyczących składania ofert, realizacji zadania i rozliczania dotacji – p. Krystyna Mamak