null

Konsultacje społeczne – jaka strefa płatnego parkowania na Saskiej Kępie?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W imieniu Zarządu Dróg Miejskich informujemy, że rozpoczynają się konsultacje społeczne dot. strefy płatnego parkowania na Saskiej Kępie i części Kamionka. Na podstawie wykonanych badań i analiz Zarząd Dróg Miejskich przygotował projekty zmian organizacji ruchu na ulicach planowanej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego dla Saskiej Kępy i części Kamionka.

Podczas konsultacji przedstawione zostaną wyniki badań i projekty aby poznać opinie mieszkańców. Po zakończeniu konsultacji, decyzję o rozszerzeniu strefy podejmie Rada m.st. Warszawy. Strefa może pojawić się we wskazanym obszarze w drugiej połowie 2022 roku.

Konsultacje będą odbywały się:

  • podczas spotkań online – youtube.com/zdmwarszawa
  • podczas dyżurów konsultacyjnych w Ogrodzie Jordanowskim nr 2 przy ul. Nobla 18 
  • 3 grudnia w godz. 10-12
  • 8 grudnia w godz. 12-14
  • podczas spaceru dla przedsiębiorców 8 grudnia w godz. 10-12 start: skrzyżowanie ul. Francuskiej i Lipskiej

Dodatkowo będą odbywały się spotkania dla podobszarów:

1 - spotkanie online 23 listopada w godz.17-19,

   - spotkanie otwarte 9 grudnia w godz. 17-19 L.O. im. B. Prusa ul. Zwycięzców 7/9

2 - spotkanie online 30 listopada w godz.17-19,

   - spotkanie otwarte 14 grudnia w godz. 17-19 SP nr 168 ul. Zwycięzców 44

3 - spotkanie online 1 grudnia w godz.17-19,

   - spotkanie otwarte 13 grudnia w godz. 17-19 Zespół Szkół Łączności Al. St. Zjednoczonych 24

4 - spotkanie online 2 grudnia w godz.17-19,

- spotkanie otwarte 6 grudnia w godz. 17-19 L.O. im. J. Jasińskiego ul. Grochowska               346/348

Konsultacje trwają do 19 grudnia 2021 roku

Więcej o konsultacjach na stronie: konsultacje.um.warszawa.pl lub nr 19115