null

Aleja Waszyngtona, sytuacja w oświacie i budżet

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Aleja Waszyngtona, sytuacja w oświacie i budżet W dniu 20 października 2020 roku o godz. 13.00, w zdalnym trybie obradowania odbyła się XXII Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. W planowanym porządku obrad nastąpiły zmiany. Dodano trzy nowe punkty.

Pierwszym było zapoznanie radnych z planowaną przez miasto przebudową Alei Waszyngtona. Doniesienia medialne wywołały gorącą dyskusję w mediach społecznościowych, a także spowodowały reakcję dzielnicowego klubu radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy przygotowali specjalne stanowisko w tej sprawie. Gościem online sesji był inż. Grzegorz Madrjas z Tramwajów Warszawskich. Przedstawił on zebranym koncepcję przebudowy alei, odpowiadał na pytania radnych w czasie ponad godzinnej dyskusji i zapisywał na gorąco wszystkie ich uwagi. W olbrzymim skrócie chodzi o to, by usytuować torowiska tramwajowe obok siebie (a nie na przeciwległych krańcach alei, jak jest dotąd), zazielenić je oraz zwiększyć bezpieczeństwo na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych. W projekcie znalazłyby się także ścieżki rowerowe oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością. Miasto planuje przebudowę w latach 2022-2024 (o ile pozwolą na to finanse miasta). Plan przebudowy przewiduje jednak zwężenie Alei Waszyngtona, na co przede wszystkim nie zgodzili się radni z klubu KO. Uważają, że zagraża to płynności ruchu, a co za tym idzie – zwiększa hałas i emisję spalin. Uchwalone podczas sesji wspólne stanowisko radnych dzielnicy w tej sprawie przekazane zostanie władzom miasta. Jego treść dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

W kolejnych punktach obrad zarząd dzielnicy, główna księgowa oraz dyrektor DBFO przedstawili radnym projekty dwóch uchwał w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 rok oraz projekt uchwały w sprawie zaopiniowania załącznika dzielnicowego do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 rok.

Magdalena Mroczek z Wydziału Organizacyjnego urzędu przedstawiła radnym projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz nadania jej statutu. Chodzi o ujednolicenie statutów wszystkich młodzieżowych rad w stolicy oraz na fakt upływania kadencji obecnej MRD Praga-Południe w dniu 15 stycznia 2021 roku.

W dodanym do porządku obrad punkcie zastępca burmistrza dzielnicy Praga-Południe, p. Bożena Przybyszewska, przedstawiła radnym aktualną informację na temat epidemii koronawirusa w dzielnicowych placówkach oświatowych. Wskazała, że na dzień 20 października 31 placówek objęto częściową kwarantanną, a w niektórych zawieszono zajęcia poszczególnych oddziałów. Podała liczbę zakażonych uczniów, nauczycieli i pracowników palcówek oświatowych. Ich absencja wynosi obecnie ok. 25 proc. Sytuacja ma charakter rozwojowy, a pogarsza ją pogarszający się z dnia na dzień kontakt z sanepidem, a właściwie jego brak. W sytuacji, gdy dyrektorzy placówek nie są w stanie skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, decyzję o zawieszeniu zajęć podejmuje organ prowadzący – burmistrz dzielnicy – na wniosek dyrekcji.

Ostatnim punktem obrad była, dodana na życzenie radnej Mirosławy Terleckiej, informacja na temat wydawania zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości. Sytuację, skomplikowaną przez epidemię koronawirusa, przedstawili zastępcy burmistrza Dzielnicy Praga-Południe Adam Cieciura i Karol Kowalczyk oraz główna księgowa urzędu p. Danuta Górczyńska. Z 51 tys. nieruchomości objętych tym procesem w naszej dzielnicy, na dzień 20 października 2020 roku wysłano już 28 tys. zawiadomień, wydano 12,5 tys. decyzji i 6 tys. zaświadczeń o zapłaceniu należności. Burmistrzowie przypomnieli radnym, że każdy przypadek to zajęcie dla urzędnika na kilka godzin. Trzeba znaleźć akta, sprawdzić hipotekę, wydać zaświadczenia. A dzisiaj hybrydowa praca urzędu spowalnia znacznie ten proces, choć praca nie stanęła w miejscu. Ponadto przypomniano, że urząd zajmuje się wyłącznie zmianami dotyczącymi nieruchomości należących do miasta. Wskazano także na nieprawidłowości w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które przez długi czas trzeba było wyjaśniać z jego autorami.

Po sześciu godzinach zamknięto obrady sesji.