null

Anonimowa ankieta - włącz się w akcję stop przemocy w domu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Anonimowa ankieta - włącz się w akcję stop przemocy w domu Zapraszamy uprzejmie do włączenia się w akcję OPS Praga-Południe mającej na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w naszej dzielnicy. Prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży zidentyfikowaniu problemów, a także potrzeb w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Włącz się w przeciwdziałanie przemocy w naszej dzielnicy - wypełnij ankietę. Firma Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier z Krakowa na zlecenie ośrodka OPS Praga-Południe realizuje „DIAGNOZĘ LOKALNYCH POTRZEB W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE". W związku z tym prosimy wszystkich mieszkańców dzielnicy Praga-Południe o uzupełnienie anonimowej ankiety, która posłuży zidentyfikowaniu problemów, a także potrzeb w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wyniki przeprowadzonej diagnozy będą pomocne także przy przygotowywaniu istotnych dokumentów, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy naszego Miasta Stołecznego Warszawy.

Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy mają możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu.
Wystarczy kliknąć w podany niżej link, odpowiedzieć na pytania, a następnie kliknąć „WYŚLIJ".

Link do ankiet znajduje się na stronie: https://praga-poludnie.webankieta.pl/