null

Apel Społecznej Rady Kultury o pomoc w obliczu kryzysu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Apel Społecznej Rady Kultury o pomoc w obliczu kryzysu Społeczna Rada Kultury, działająca przy Prezydencie m.st. Warszawy we współpracy z podobnymi organami z innych miast, wystosowała apel do rządu o pomoc państwa w związku ze spodziewanym kryzysem.

Członkowie Rady zwrócili się do minister rozwoju Jadwigi Emilewicz oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego w trosce o przyszłość branży kulturalnej i sektora kreatywnego. W apelu zwracają uwagę na niewystarczającą pomoc państwa wobec skali spodziewanego kryzysu. Apelują o podjęcie niezwłocznych, intensywnych działań w obu ministerstwach na rzecz jak najszerszego włączenia sektora kultury w założenia tarczy antykryzysowej, równego traktowania instytucji rządowych i samorządowych w rozdziale środków oraz zaangażowania się w tworzenie systemów wsparcia dla artystów niezależnych, w tym systemu stypendiów twórczych. Społeczna Rada Kultury widzi potrzebę niezwłocznego wprowadzenia „Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego”, nad którą pracowała grupa ekspertów środowiskowych w ramach Ogólnopolskich Konferencji Kultury.

Obok Społecznej Rady Kultury przy Prezydencie m.st. Warszawy pod apelem podpisały się: Pomorska Rada Kultury, Rada Kultury Gdańskiej, Społeczna Rada Kultury w Goleniowie, Rada Kultury miasta Lublin, Olsztyńska Rada Kultury, Wielkopolska Rada Kultury, Rada Kultury w Słupsku, Rada ds. Kultury w Suwałkach, Prezydencka Rada Kultury w Szczecinie, Rada Kultury w Tarnowie.

Trudna sytuacja branży kulturalnej

Świat kultury przechodzi kryzys na skalę do tej pory niespotykaną. Epidemia koronawirusa spowodowała zamknięcie stołecznych placówek. Choć teatry, muzea, biblioteki i domy kultury przeniosły swoją działalność do sieci, nie wypełnia to jednak ich działalności statutowej i nie stanowi źródła utrzymania. Można w tej chwili mówić o dramatycznej sytuacji całej branży kulturalnej - instytucji, organizacji pozarządowych, ale również niezależnych twórców i artystów. W stolicy kolejne miejskie wydarzenia, premiery teatralne, koncerty czy pikniki są odwoływane lub przekładane na późniejsze terminy. W tym roku nie odbędą się m.in. Warszawskie Targi Książki, festiwal Plac Defilad, gale miejskich nagród (m.in. Nagroda Literacka m.st. Warszawy, Nagroda Architektoniczna, Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego, Warszawianka Roku, Warszawa w kwiatach i zieleni) czy wydarzenia rocznicowe. 

Rady Kultury zauważają, że pandemia uderzyła najmocniej właśnie w sektor kultury. Muzea, galerie, sale koncertowe, opery, teatry, kina i domy kultury zostały zamknięte jako pierwsze i najprawdopodobniej jako ostatnie zostaną otwarte. Argumentując zwiększenie pomocy, podkreślają jak ogromny wpływ ma kultura i sektor kreatywny na rozwój kapitału ludzkiego w nowoczesnym, europejskim państwie, jak napędzają inne gałęzie gospodarki. Polski przemysł kultury to ponad 300 tysięcy miejsc pracy i około 2,5 proc. PKB.

Warszawa wspiera instytucje i twórców

Biuro Kultury m.st. Warszawy, ze zmniejszonym o 10 mln zł budżetem, musi zmierzyć się ze skutkami finansowymi kryzysu wywołanego epidemią. Ogranicza wydatki m.in. na dotacje podmiotowe czy organizację wydarzeń. Środki kierowane są teraz przede wszystkim na wsparcie kultury. Analizując na bieżąco sytuację finansową instytucji, dla tych najbardziej zagrożonych miasto zapewnia środki interwencyjne. Z myślą o indywidualnych twórcach, artystach, edukatorach i animatorach kultury Prezydent Warszawy ogłosił konkurs „Mobilni w kulturze” z budżetem 1 mln złotych. Miasto wygospodarowało dodatkowe środki również na zakup nowości wydawniczych do bibliotek i na organizację konkursu „Ulubiona księgarnia Warszawy”. Dla organizacji pozarządowych przygotowano szereg rozwiązań kryzysowych, w tym m.in. możliwość modyfikacji harmonogramów, rezultatów, wskaźników czy przyznania bonifikaty w wysokości czynszów.