null

Protokół z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego z dnia 11 grudnia 2019 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Protokół z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego z dnia 11 grudnia 2019 roku

Posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Praga-Południe odbyło się w dniu 11 grudnia 2019 roku (środa) o godz. 17.00 w Zespole Placówek Charytatywnych Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej przy ul. Grochowskiej 111/113. 

W spotkaniu Komisji uczestniczyło 13 osób. uczestniczyło 13 osób.                                                  

  • 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych:

Przewodnicząca DKDS, przedstawicielka Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej,
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej,
KS Delta Warszawa,
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów,
Ewangeliczna Fundacja Przyjaciół Rodziny,
UKS 141

  • Przedstawiciel Rady Osiedla Kamionek i Partnerstwa „Nasz Kamionek”
  • Przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Praga - Południe

Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Praga - Południe,
Pracownik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia,

  • Rada Seniorów Praga-Południe.

Ostatnie w roku 2019 spotkanie Komisji odbyło się w świątecznej atmosferze. Organizatorem tej uroczystości była pani Barbara Walecka  z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, która zaprosiła wszystkich do nowo otwartej placówki przy ul. Grochowskiej 111/113.

Na spotkanie przybyli zaproszeni goście m.in. członkowie komisji oraz zastępczyni burmistrza Dzielnicy Praga-Południe, pani Izabela Szostak-Smith.

Spotkanie rozpoczęła Przewodnicząca komisji pani Ewelina Bartosik serdecznie witając wszystkich gości oraz składając życzenia świąteczne.

Pani Barbara Walecka przedstawiła działalność placówki, w której mieliśmy okazję gościć.

Pani Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu panią Burmistrz Izabelę Szostak – Smith, która złożyła w imieniu swoim i całego zarządu świąteczne życzenia.

Krótka przemowa wprowadziła uczestników spotkania w świąteczny nastrój.

Pastor Jarosz rozdał śpiewniki i zagrał na gitarze. Uczestnicy śpiewali kolędy te znane i mniej znane, co jeszcze bardziej podkreśliło świąteczny charakter spotkania.


Wspólne spożywanie poczęstunku oraz rozmowy, śpiewanie kolęd pozwoliło choć na chwilę uwolnić myśli od codziennych merytorycznych zadań i wyzwań.

To był bardzo miło spędzony czas.

Obrady Komisji zakończono ok. godz. 19.00.
Kolejne posiedzenie DKDS zaplanowano na  15.01.2020 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Członkowie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego przesyłają  najserdeczniejsze świąteczne życzenia, pełne miłości, zdrowia, radości i spokoju,wielu sukcesów w Roku 2020,
wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę.


Protokół sporządziła Monika Czaplarska

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga-Południe