null

Program „Aktywny Senior"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe oraz m.st. Warszawa zapraszają osoby w wieku od 60 roku życia, zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy do udziału w programie pn. „Aktywny Senior" w okresie od marca do grudnia 2021 r. do ZLO przy ul. Saskiej 61 oraz Abrahama 16 (Pracownia Fizjoterapii) na zajęcia obejmujące: wykład na temat zdrowego stylu życia oraz cykl ćwiczeń ogólnousprawniających. 
Zapisy na zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00 
ZLO ul. Abrahama 16 - tel. 22 673 39 92 ZLO ul. Saska 61 - tel. 22 617 30 05 
Szczegółowych informacji o programie udzielają fizjoterapeuci w powyższych placówkach. 
Zajęcia dla uczestników są bezpłatne. Program finansowany jest ze środków budżetowych m. st. Warszawy. 
Zapraszamy!