null

Płatne praktyki absolwenckie w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urząd Dzielnicy Praga-Południe poszukuje 4 praktykantów, do 3 Wydziałów. Oferta skierowana jest do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30 roku życia oraz dotychczas nie odbywali praktyki absolwenckiej w Urzędzie m.st. Warszawy.

Okres trwania praktyk: 04.05.2021 r. – 03.08.2021 r.

Wynagrodzenie: 1500 zł brutto

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów w formie elektronicznej w terminie do dnia 19 kwietnia 2021 r. na adres e-mail: pragapoludnie.wkd@um.warszawa.pl.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej