null

Praktyki absolwenckie w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy do zgłaszania się do odbycia płatnych praktyk absolwenckich w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe. Poszukujemy 8 praktykantów, do 5 Wydziałów.

Zapraszamy do zgłaszania się do odbycia płatnych praktyk absolwenckich w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe. Poszukujemy 8 praktykantów, do 5 Wydziałów.

  • Oferta skierowana jest do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30 roku życia oraz dotychczas nie odbywali praktyki absolwenckiej w Urzędzie m.st. Warszawy.
  • Okres trwania praktyk: 07.06.2021 r. – 06.09.2021 r.
  • Wynagrodzenie: 1500 zł brutto miesięcznie

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów w formie elektronicznej w terminie do dnia 26 maja 2021 r. na adres e-mail: pragapoludnie.wkd@um.warszawa.pl.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy