null

Będę atrakcyjnym pracownikiem

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Z inicjatywy praskiego Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36 w Warszawie Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawa złożył wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Będę atrakcyjnym pracownikiem”. Dzięki wygranej w konkursie Dzielnica Praga-Południe zdobyła w zeszłym roku na realizację projektu blisko pół miliona złotych z puli środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Pozostałe koszty projektu pokrył projektodawca.

Do udziału w I edycji projektu „Będę atrakcyjnym pracownikiem” zgłosiło się 72 uczniów z ZSGH Majdańska. Wśród działań, którymi w 2010 roku zostali objęci uczniowie klas technikum kucharskiego, hotelarskiego oraz organizacji usług gastronomicznych, zrealizowano na terenie ZSGH kursy zawodowe I stopnia - barmański, sommelierski oraz kucharski w zakresie ryb i owoców morza w kuchni polskiej, a także kursy języka angielskiego ze słownictwem branżowym.

Adam Michalski, mistrz sztuki kulinarnej i właściciel firmy „Perfecter” zajmującej się szkoleniami z zakresu gastronomii, do prowadzenia kursów zawodowych wybrał najwyższej klasy profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i sukcesami w swojej branży. Kurs kucharski w zakresie ryb i owoców morza prowadzili Jacek Sulich i Krzysztof Szulborski, mistrzowie kuchni, których kunszt jest znany osobistościom świata polityki i kultury oraz gościom znakomitych polskich restauracji. Pieczę nad uczestnikami kursu sommelierskiego sprawowali odnoszący sukcesy w konkursach Polski i Europy pasjonaci wiedzy o winie – sommelierzy Jarosław Błażejczyk i Jerzy Kruk. Kurs sztuki barmańskiej prowadzi Mistrz Polski Barmanów, Barman-Blender Jerzy Czapla. Mistrzowie przekazali uczestnikom projektu bazę teoretyczną, tajniki umiejętności praktycznych oraz cenne wskazówki dotyczące etyki w wybranym zawodzie i sylwetki profesjonalisty.

W okresie letnich wakacji szkolnych uczestnicy podjęli praktykę zawodową w renomowanych warszawskich hotelach i restauracjach. Jesienią i zimą zeszłego roku zorganizowano również na terenie ZSGH Majdańska spotkania z pracodawcami, dzięki którym udało się przybliżyć uczestnikom projektu różnorodność ofert oraz specyfikę pracy w branży gastronomicznej i hotelarskiej, a także ułatwić wymianę kontaktów między uczestnikami a przedstawicielami tej branży.

Spośród uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie, a wciąż jeszcze są uczniami ZSGH Majdańska, blisko 30 osób nawiązało już doraźną współpracę z pracodawcami branży HoReCa, co jeszcze bardziej wzmocni szanse uczestników projektu na znalezienie atrakcyjnej pracy po zakończeniu nauki.

W bieżącym roku do kursów zawodowych II stopnia oraz kursów języka angielskiego w  zawodzie barmana, sommeliera lub kucharza przystąpiło kolejnych 72 uczniów ZSGH Majdańska, a szeregi kadry instruktorów-praktyków zostały wzmocnione dzięki udziałowi barmana Andrzeja Milczarka i sommeliera Norberta Brzozy. Również dla tegorocznych uczestników przewidziane jest spotkanie z pracodawcami z branży gastronomicznej i hotelarskiej.

Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez realizację działań projektu „Będę atrakcyjnym pracownikiem” wpisuje się w założenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Strategii Lizbońskiej czy Polityki Edukacyjnej m.st. Warszawy. Niewątpliwą wartością projektu jest zwiększenie znaczenia nauczania praktycznego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Majdańska i tym samym zbliżenia systemu nauczania w ZSGH do standardów unijnego szkolnictwa zawodowego. Wobec stałego rozwoju warszawskiego sektora placówek gastronomiczno-hotelarskich oraz zbliżających się Mistrzostw EURO 2012, niezmiernie istotny jest główny cel projektu – profesjonalne przygotowanie przez kadrę mistrzów uczestników projektu, którzy po zdobyciu certyfikowanych, nowoczesnych specjalizacji staną się atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy, rozwijającymi swoje zawodowe pasje.

Dzięki otrzymanym przez Dzielnicę Praga-Południe środkom unijnym ZSGH Majdańska został również doposażony w specjalistyczny sprzęt dydaktyczny niezbędny do realizacji programów zawodowego nauczania praktycznego.

Więcej informacji na stronie www.zsgh.edu.pl.