null

Dojrzali, kompetentni w pracy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dzielnica Praga-Południe m. st. Warszawy w latach 2011 – 2012 brała udział w realizacji projektu pt. „Dojrzali, kompetentni w pracy” ,współfinansowanego z:

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Priorytet VIII Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddzialanie 8.1.1 Wspieranie i rozwój kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Od stycznia 2011 r. do czerwca 2012 r. Miasto Stołeczne Warszawa brało udział
 w realizacji projektu partnerskiego „Dojrzali, kompetentni w pracy” współfinansowananego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Projekt był wspólnym przedsięwzięciem Zakładu Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) w Warszawie – lidera projektu oraz partnerów Wojewódzkiego Urzędu Pracy
i Miasta Stołecznego Warszawa, w tym siedmiu Dzielnic: Śródmieścia, Targówka, Ursynowa, Woli, Wawra, Pragi - Północ i Pragi - Południe. 

Działania podejmowane w projekcie mały na celu doskonalenie i rozwój kapitału społecznego w województwie mazowieckim poprzez kształcenie
i doskonalenie zawodowe. 

W ramach projektu zorganizowano szkolenia zawodowe skierowane do osób pracujących po 45 roku życia. 

Zajęcia prowadzone były w jednostkach szkoleniowych ZDZ na terenie Warszawy i obejmowały następujący zakres tematyczny: 

  • język angielski (100 godzin, 13 edycji),
  • ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (150 godzin, 10 edycji),
  • podstawy księgowości z obsługą komputera (142 godziny, 4 edycje),
  •  diagnosta samochodowy (117 godzin, 1 edycja),
  •  wizaż (100 godzin, 1 edycja),
  • prawo jazdy kat. C (50 godzin, 1 edycja),
  •  certyfikowany likwidator szkód (40 godzin, 1 edycja),
  •  zarządzanie projektami (60 godzin, 4 edycje),
  • negocjacje i komunikacja społeczna (20 godzin, 5 edycji).

Dodatkowo zostały przeprowadzone kursy: Kreacji wizerunku - 3 edycje,
2 edycje kursu Dietetyki w żywieniu, 3 edycje kursu Języka angielskiego, 1 edycja kursu Negocjacje i komunikacja społeczna, 1 edycja kursu Podstawy makijażu.
Działania promocyjne oraz rekrutacyjne prowadzone były za pośrednictwem wszystkich partnerów, w tym w wybranych Dzielnicach Warszawy m.in. w Dzielnicy Praga – Południe.