null

Profesjonalista rynku gastronomicznego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W okresie styczeń 2012 r. – wrzesień 2013r. Dzielnica Praga-Południe m. st. Warszawy realizowała projekt pt. „Profesjonalista rynku gastronomicznego”. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 869 666 zł.  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

Przedsięwzięcie było kontynuacją zrealizowanego w latach 2010-2011 r. projektu „Będę atrakcyjnym pracownikiem”.

Podobnie jak poprzednio wsparciem objętych zostało 144 uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36 w Warszawie. 

W ramach projektu organizowane były kursy zawodowe o profilu kelnerskim, barmańskim, kuchni cateringowo-bankietowej uzupełnione szkoleniami z języka angielskiego o profilu zawodowym. Ponadto uczniowie odbywali odpłatnie praktyki zawodowe w warszawskich hotelach i restauracjach oraz brali udział w spotkaniach z pracodawcami. 

144 uczniów podniosło swoje kwalifikacje, co jest niezwykle pomocne we wkraczaniu na rynek pracy, w którym szczególnie trudno odnaleźć się absolwentom nie posiadającym doświadczenia. 

Dodatkowo 10 nauczycielek oraz nauczycieli miało okazję podnieść swoje kompetencje zawodowe w ramach kursów o profilu kelnerskim i kuchni cateringowo-bankietowej.

Dzięki środkom z dofinansowania na potrzeby kursów zakupiono specjalistyczny sprzęt gastronomiczny, który po zakończeniu projektu pozostaje w szkole i służyć będzie wszystkim uczniom, wzbogacając ofertę edukacyjną szkoły.