null

Współpraca się opłaca

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od stycznia 2012 r. do grudnia 2013 r. Dzielnica Praga – Południe 

m.st. Warszawa realizowała wspólnie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej – liderem projektu oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – partnerem projekt, którego celem było przygotowanie absolwentów dwóch szkół zawodowych do wymagań regionalnego rynku pracy.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 243 056,34 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki, Priorytetu IX, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

W ramach zadań partnerskich w prowadzonych w Dzielnicy Praga – Południe realizowane były dodatkowe zajęcia dla uczniów/uczennic w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych (ZSSG) przy ul. Komorskiej 17/23 w Warszawie.

W ramach projektu uczniowie/uczennice szkoły mieli okazję podnosić swoje kwalifikacje i zdobywać dodatkową wiedzę z zakresu: przedsiębiorczości, matematyki, języka angielskiego. Uczestnicy/uczestniczki projektu zostali też objęci doradztwem zawodowym (indywidualnymi konsultacjami). Ponadto w ramach projektu istniała możliwość poszerzenia umiejętności w ramach zajęć zawodowych.

W tym względzie uczestnicy/uczestniczki projektu więźli udział w zajęciach z zakresu „Nowości gastronomicznych z szefem kuchni”, które  poprowadził p. Jacek Sulich.
W ramach zajęć uczestnicy mogli zapoznać się z nowatorskimi trendami kulinarnymi. Cześć uczniów/uczennic wzięła udział w zajęciach organizowanych przez Lidera projektu z zakresu „Kuchnie świata”, „Kulinarne podróże o Europie” oraz w „Kursie carvingu”

Umiejętności praktyczne można było zdobyć także na zajęciach z „Kelnerstwa – Sommelierstwa”, na  których prezentowane były m.in.: zagadnienia dotyczące historii wina i zasad jego produkcji. Degustując różne roczniki osoby uczestniczące w projekcie nauczyły się dobierać wina do potraw. Opanowały trudną sztukę obsługi gościa serwisem specjalnym. W ramach bogatej oferty szkoleniowej prowadzane były także zajęcia z zakresu barmaństwa i baristyki.

Wszystkie zajęcia stanowiły uzupełnienie oferty programowej szkoły o praktyczny wymiar nauczania.

Uczestnicy/uczestniczki projektu odbyli również praktyki zawodowe u pracodawców (praktyki w warszawskich hotelach i restauracjach).

Projekt był przedsięwzięciem dwuletnim realizowanym w okresie od stycznia 2012 r. do grudnia 2013 r. Z różnych  form wsparcia realizowanych w ramach projektu w Warszawie – dodatkowych zajęciach prowadzonych w Zespole Szkół Spożywczo – Gastronomicznych przy ul. Komorskiej oraz w praktykach zawodowych u pracodawców wzięło udział 246 uczennic i uczniów szkoły.