null

Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miasto Stołeczne Warszawa w okresie 1 stycznia 2009 r. –30 kwietnia 2014 r. realizowało projekt „Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy". Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Priorytetu II ”Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza” Działanie 2.1. „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu”.

Zgodnie z Umową Nr RPMA.02.01.00-14-015/11-00 z dnia 13 sierpnia 2013 r.

Łączna wartość projektu wynosiła 20 289 017,20 zł: kwota dofinansowania ze środków EFRR: 12 351 098,34 zł .
Celem projektu było zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla użytkowników znajdujących się w zasięgu wybudowanych nadajników. W dobie nowoczesnych technologii i informacji dostępność Internetu dla potencjalnych użytkowników jest niezwykle istotną kwestią i zdecydowanie podnosi atrakcyjność terenu, na którym występuje. Projekt wychodził naprzeciw tym współczesnym potrzebom mieszkańców Warszawy. 

Projekt realizowały Dzielnice: Praga - Południe, Rembertów, Wawer, Wilanów.
W ramach projektu „Szerokopasmowy bezprzewodowy Internet w Dzielnicy Praga-Południe” na terenie Dzielnicy została wykonana instalacja Internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WIFI w 7 następujących lokalizacjach:

1. Punkt WIFI na skrzyżowaniu ulic Wiatraczna –Szaserów
2. Punkt WIFI na skrzyżowaniu ulic Waszyngtona – Kinowa
3. Punkt WIFI na skrzyżowaniu ulic Waszyngtona –Międzynarodowa
4. Punkt WIFI na skrzyżowaniu ulic Abrahama – Kapelanów Armii Krajowej
5. Punkt WIFI na skrzyżowaniu ulic Egipska-Afrykańska
6. Punkt WIFI na skrzyżowaniu ulic Fieldorfa i Bora-Komorowskiego
7. Punkt WIFI na  Rondzie Waszyngtona