null

Wysokie standardy współpracy z NGO’s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt „Wysokie standardy współpracy z NGO w Dzielnicy Praga Południe Miasta stołecznego Warszawy” był realizowany w okresie od stycznia 2014 r. do maja 2015 r. Realizacja projektu wynikała z potrzeby udoskonalenia zasad współpracy (standardów współpracy) JST-NGO’s na terenie Dzielnicy Praga- Południe Miasta Stołecznego Warszawy.

Projekt był przedsięwzięciem partnerskim, którego liderem była 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, a partnerami Dzielnica Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Celem głównym projektu było:

• Usprawnienie standardów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy do V 2015 r. 

Cel główny był realizowany zrealizowany poprzez realizację celów szczegółowych, którymi były:

• Wzmocnienie mechanizmów komunikacji, wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy NGOs i JST w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy poprzez wdrożenie Strategii Współpracy NGOs-JST do V 2015 r. 

• Usprawnienie mechanizmów zlecania i realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Dzielnicy Praga- Południe Miasta Stołecznego Warszawy poprzez dopracowanie procedur do V 2015 r. 

• Podniesienie poziomu wiedzy przedstawicieli NGOs i JST (51 kobiet i 19 mężczyzn)  w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w obszarze współpracy poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze do V 2015 r. 

• Wsparcie inicjatyw i procesów integracji pomiędzy JST a NGOs w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy do V 2015 r. 

Działania zrealizowanymi w projekcie były:

• Opracowanie Strategii Współpracy JST – NGOs (01.2014 r.- 05.2015 r.) 

• Przeprowadzenie szkoleń dla JST – NGOs dotyczących współpracy (03.2014r.-05.2015r.).  

• Przeprowadzenie /uaktualnienie wdrożeń dot. współpracy JST – NGOs (01.2014r.-05.2015r.) 

• Organizacja imprezy plenerowej – „Prasko-południowe prezentacje” (9 maja 2015r.)

Dzięki realizacji projektu zostały wypracowane trwałe standardy współpracy JST z NGOs na terenie Dzielnicy Praga Południe Miasta Stołecznego Warszawy.

Budżet projektu wynosił: 364 680,21 PLN

Instytucją Pośredniczącą było: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej