null

Znamy już wyniki oceny projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W tej edycji warszawianki i warszawiacy zgłosili 2433 pomysły do budżetu obywatelskiego. 1460 projektów oceniono pozytywnie. Ta liczba może jeszcze wzrosnąć, ponieważ autorki i autorzy propozycji ocenionych negatywnie mogą się odwołać. Na Pradze-Południe pozytywną ocenę uzyskały 103 projekty. Gratulacje dla projektodawców!

Wyniki oceny wszystkich projektów zgłoszonych w tej edycji są dostępne na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl oraz w pliku do pobrania.Na czym polegała ocena projektów?Pracownicy urzędu m.st. Warszawy sprawdzali możliwość realizacji zgłoszonych propozycji. Ocena składała się z dwóch etapów: oceny formalnej (sprawdzenie kompletności dokumentów i poprawności ich złożenia) i oceny merytorycznej (m.in. zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, możliwość realizacji pomysłu we wskazanej lokalizacji, dostępność projektu dla innych mieszkańców).Co dalej?Autorki i autorzy projektów, których propozycje zostały ocenione negatywnie mogą odwołać się od wyniku oceny. Mogą to zrobić od 24 do 30 czerwca (włącznie).Odwołanie można złożyć:

 1. Internetowo - za pośrednictwem swojego konta na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl
 2. Papierowo – w urzędzie m.st. Warszawy

 Jak złożyć odwołanie przez internet?

 1. Zaloguj się na swoim koncie na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl,
 2. W strefie użytkownika przejdź do listy zgłoszonych projektów,
 3. Kliknij w trybik przy wybranym projekcie, aby rozwinąć dostępne opcje,
 4. Wybierz "Wyślij odwołanie",
 5. Napisz, dlaczego uważasz, że Twój projekt powinien zostać oceniony pozytywnie. Opisz zastrzeżenia do oceny projektu i uzasadnij je. Możesz odnieść się do kryteriów wymienionych w karcie oceny, które nie zostały spełnione.
 6. Kliknij przycisk "Wyślij odwołanie" i potwierdź chęć wysłania odwołania.

Jak złożyć odwołanie w formie papierowej?

Papierowe odwołanie należy przynieść do:

 • Urzędu Dzielnicy (jeżeli dotyczy projektu dzielnicowego)
 • Centrum Komunikacji Społecznej, za pośrednictwem kancelarii ogólnej przy ul. Kredytowej 3 (jeżeli dotyczy projektu ogólnomiejskiego).

 Nie ma wzoru formularza odwołania, ale odwołanie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko autora projektu,
 • nazwę projektu,
 • zastrzeżenia do oceny projektu wraz z uzasadnieniem,
 • oraz podpis (w przypadku składania odwołania w formie papierowej).

 Odwołania będą rozpatrywane do 14 sierpnia. Wtedy poznamy ostateczne wyniki oceny i listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie.

Głosowanie odbędzie się od 1 do 15 września, a wyniki głosowania poznamy 30 września.