null

Rewitalizacja - wspólna sprawa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt „Kompetencje zawodowe drogą do sukcesu” był przedsięwzięciem partnerskim realizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej- lidera projektu oraz partnerów: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnicę Praga-Południe i Powiat Żyrardowski w ramach Priorytetu IX, działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym celem projektu było przygotowanie 210 uczniów Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie przy ul. Komorskiej 17/23 oraz Zespołu Szkół w Mszczonowie przy ul. Łukowej 13 do wymagań regionalnego rynku pracy. Dzięki zajęciom i stażom zawodowym w ramach projektu uczniowie tak znacząco podnieśli swoje kwalifikacje i umiejętności, że najzdolniejsi z nich zyskali natychmiastowe uznanie i otrzymali propozycje pracy od pracodawców, u których organizowane były staże.

 W ramach działań prowadzonych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z Dzielnicą Praga-Południe m. st. Warszawy w projekcie wzięło udział 60 uczniów i uczennic Technikum Spożywczo Gastronomicznego. W okresie od września 2014 r. do lipca   2015r. uczniowie zgłoszeni do projektu mieli możliwość zdobycia nowych umiejętności i doskonalenia kwalifikacji zawodowych uczestnicząc w zajęciach dla nich zorganizowanych.

W ramach projektu odbywały się następujące zajęcia:

 • Zajęcia z teorii przedmiotów zawodowych w gastronomii (30 godz.)
 • Zajęcia z teorii przedmiotów zawodowych w hotelarstwie (30 godz.)
 • Zajęcia z metod uczenia się (20 godz.)
 • Zajęcia z zakresu obsługi programów zawodowych (40godz.)
 • Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego (60 godz.) 
 • Zajęcia z zakresu nabywania świadomości i ekspresji kulturalnej (20 godz.)
 • Zajęcia z zakresu psychologii społecznej (20 godz.)
 • Zajęcia z inicjatywności i przedsiębiorczości, poradnictwa (50 godz.)
 • Warsztaty kulinarne
 • Warsztaty gastronomiczne
 • Kursy: kelnerski, barmański, baristyczny, carvingu
 • Konkursy – obsługi konsumenta, gastronomiczny i cukierniczy
 • Staże zawodowe u pracodawców – 150 godz. /uczeń

Do realizacji zajęć zakupiono sprzęt gastronomiczny, m.in. piec konwekcyjno –parowy, stół demonstracyjny, chłodziarko-zamrażarkę oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i rzutnik multimedialny. Sprzęt po zakończeniu projektu pozostaje na wyposażeniu Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych przy ul. Komorskiej 17/23. Wzbogaciło to bazę dydaktyczną szkoły i dało możliwości kształcenia uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń wg najbardziej aktualnych wymagań przyszłych pracodawców.   

Dzielnica Praga-Południe wniosła również do projektu wkład własny niepieniężny w postaci sal dydaktycznych wraz z wyposażeniem, co było warunkiem otrzymania dofinansowania i prawidłowego rozliczenia wydatków

Całkowita wartość projektu: 935 284,52 zł.

Projekt „Kompetencje zawodowe drogą do sukcesu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego