null

Maj 2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

1/ Informacje o wszczętych postępowaniach maj 2021 r. - 11 pozycji - 11 pozycji - plik do pobrania
 

2/ Wydane decyzje o warunkach zabudowy maj 2021 r. - 2 pozycje - plik do pobrania
 

3/Wydane decyzje w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego maj 2021 r. - 1 pozycja - plik do pobrania