null

Marsa 7

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ul. Marsa 7 - nieruchomość niezabudowana, stanowi własność Miasta Stołecznego Warszawy i jest planowana do sprzedaży w drodze przetargu (w trakcie przygotowania)

działka/i ew.nr

176/2

obręb

3-07-14

powierzchnia

433m2

księga wieczysta

WA6M/00336318/5 cz.

 

mpzp

obszar węzła Marsa- Płowiecka

A3.U  - tereny usług

forma zbycia

sprzedaż

 

 

 

Adres: Marsa 7 Zobacz na mapie
działka budowlana, 433 m2

Dodatkowe informacje na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl/nieruchomości.  Ponadto bliższe dane o nieruchomości można uzyskać w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa, Wydział Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy przy pl. Chałubińskiego 8 pok. 28 tel. 22 44 32 159,  lub w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274 pok. 225, tel. 22 44 35 269, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.