null

Konkurs dla placówek oświatowych na programy z zakresu profilaktyki uzależnień

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W ramach realizacji Uchwały nr LVIII/1850/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 16.12.2021 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2020 w dzielnicy realizowane są programy profilaktyki uzależnień mające za zadanie przeciwdziałać powstawaniu uzależnień wśród dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych i rodzin.

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia przeznacza kwotę 250.000 zł na realizację programów profilaktycznych w placówkach oświatowych w 2022 r.

Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność ogłoszenia konkursu na zlecenie wdrożenie programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy związanej z problemami uzależnień w placówkach oświatowych Dzielnicy Praga-Południe.

Oferty należy składać w terminie do dnia 11.02 2022 r. do Wydziału Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274.

Wszcztkie szczegóły odnośnie konkursu oraz jego regulamin dostępne są w załącznikach.

 

Załączniki: