null

Edukacja dla dzieci z Ukrainy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

RODZICU/OPIEKUNIE DZIECKA

 

Edukacja dzieci i młodzieży w publicznych przedszkolach i  szkołach jest bezpłatna. Twoje dziecko nie musi znać języka polskiego, aby je przyjąć do polskiego przedszkola lub szkoły.

 

Przed zapisem dziecka do przedszkola lub szkoły skontaktuj się z koordynatorem dzielnicowym, który wskaże Ci obwodową szkołę podstawową oraz pomoże w znalezieniu miejsca w przedszkolu lub szkole ponadpodstawowej. Ważne, żebyś znał adres swojego pobytu w Warszawie.

 

Jeżeli nie masz dokumentów ze szkoły, do której uczęszczało Twoje dziecko na Ukrainie, złożysz oświadczenie. Dziecko może również zostać przyjęte do odpowiedniej klasy na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Uczeń ma prawo do:

  • dodatkowych lekcji języka polskiego,
  • korzystania z zajęć wyrównawczych,
  • pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • wsparcia pomocy nauczyciela posługującego się językiem ukraińskim

 

Więcej informacji o edukacji w Warszawie znajdziesz na stronie edukacja.um.warszawa.pl

https://edukacja.um.warszawa.pl/edukacja-warszawa-dla-ukrainy

 Przydatne telefony i adresy mailowe 

Ogólna informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

mail: ukraina-szkola@mein.gov.pl, tel. 22 3474708

Ulotki informacyjne: