null

IX sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

IX sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy II kadencji odbędzie się 24 marca 2022 r. o godz. 17:00 w zdalnym trybie obradowania z transmisją na żywo.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołów z VII i VIII sesji MRD Praga-Południe.

  3. Informacja nt. bieżącej działalności Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy.

  4. Wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy.

  5. Informacja nt. bieżącej działalności Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

  6. Informacja przewodniczących komisji stałych oraz Komisji Rewizyjnej nt. ich bieżącej działalności.

  7. Informacja dot. działań MRD na rzecz uchodźców z Ukrainy oraz przyjęcie stanowiska w tej sprawie.

  8. Podsumowanie szkolenia dla Radnych MRD zorganizowanego przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

  9. Informacja Prezydium MRD dot. działalności między sesjami oraz informacja o najbliższych planach.

  10. Wolne wnioski, zapytania.

 

 

Przewodniczący

Młodzieżowej Rady Dzielnicy

Praga-Południe m.st Warszawy

/-/ Adam Majewski

Załączniki: