null

Ogłoszenie nr 9 z 25 marca 2022 r. wprowadzające ograniczenia w zakresie obsługi klientów Urzędu m.st. Warszawy (w tym urzędów dzielnic) w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-COV-2

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 28.03.2022 r. wprowadzone zostają następujące ograniczenia w obsłudze klientów Urzędu m.st. Warszawy (w tym urzędów dzielnic):

Nieczynne będą siedziby USC w dzielnicach: Białołęka, Ochota, Wesoła, Wilanów i Wola, oraz Sekcja Obrotu Zagranicznego USC. Mieszkańcy tych dzielnic mogą załatwiać sprawy w pozostałych siedzibach Urzędu Stanu Cywilnego (nie obowiązuje rejonizacja).

Wnioski o rejestrację zagranicznych dokumentów stanu cywilnego mogą być dostarczane wyłącznie pocztą na adres Urzędu m.st. Warszawy (z dopiskiem USC).

Pozostałe usługi świadczone są normalnie.

Obsługa klientów Urzędu może być ograniczona z powodu konieczności zapewnienia bezpieczeństwa i wypełnienia wytycznych sanitarnych.

Z Urzędem można kontaktować się drogą elektroniczną i telefoniczną. Numery telefonów i adresy e‐mail dostępne są:

Pisma, które wymagają podpisu, można przesłać pocztą lub elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP (pismo musi być podpisane profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym).

Ogłoszenie zastępuje ogłoszenie nr 8 z 28.01.2022 r., które traci moc.

Powyższa organizacja pracy Urzędu obowiązuje do odwołania.

Lista czynnych siedzib Urzędu Stanu Cywilnego (nie obowiązuje rejonizacja):

  • ul. Falęcka 10 (Mokotów)
  • ul. Grochowska 274 (Praga-Południe)
  • ul. ks. I. Kłopotowskiego 1/3 (Praga-Północ)
  • ul. gen. W. Andersa 5 (Śródmieście)
  • ul. L. Kondratowicza 20 (Targówek)
  • pl. Czerwca 1976 r. nr 1 (Ursus)
  • al. Komisji Edukacji Narodowej 61 (Ursynów)
  • ul. Włókiennicza 54 (Wawer)
  • ul. S. Żeromskiego 29 (Bielany)
  • ul. M. Flisa 6 (Wydział Archiwalnych Ksiąg Stanu Cywilnego)

Adres Urzędu m.st. Warszawy na platformie ePUAP: /UMSTWarszawa/skrytka

Link do formularza ogólnego: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/najczesciej-zalatwiane-sprawy/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/UMSTWarszawa

Adres korespondencyjny Urzędu:

Urząd m.st. Warszawy
(wskaż biuro Urzędu)
Al. Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa

Adresy Urzędu m.st. Warszawy oraz urzędów dzielnic znajdują się na stronach internetowych urzędów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

Ogólny adres e-mail Urzędu: kancelaria@um.warszawa.pl.