null

Diagnoza problemów związanych z piciem alkoholu, używaniem substancji psychoaktywnych, w tym cyberprzemocą, hejtem i tzw. mową nienawiści – na podstawie oryginalnych autorskich badań młodzieży szkolnej i nauczycieli na warszawskiej Pradze-Południe

Drukuj otwiera się w nowej karcie