null

Bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zaprasza dzieci i młodzież na bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach Programu zagospodarowania czasu wolnego poprzez konstruktywne zapobieganie agresji poprzez sport.

Program jest kontynuacją zajęć prowadzonych w dzielnicy Praga-Południe w maju i czerwcu br. oraz w poprzednich latach.

W ramach programu OSiR Praga-Południe dzieci i młodzież mogą efektywnie i w ciekawy sposób spędzać czas po szkole. Instruktorzy prowadzący zajęcia wykorzystują skuteczne elementy profilaktyki (np. znajomość siebie i swoich emocji, mocne strony uczestnika, stawianie celów i ich osiąganie, uczenie się konstruktywnej rywalizacji, zasady fair-play, itp). Ponadto w trakcie zajęć instruktorzy promują zdrowy styl życia. Pokazują też dzieciom i młodzieży, że przez sport mogą poprawić swój nastrój i motywację, poznać rówieśników, rozładować agresję lub złe emocje. Dzięki programowi młodzi ludzie zobaczą, że w czym są dobrzy tj. poznają swoje mocne strony. W trakcie zajęć uczestnicy mogą te mocne strony rozwijać.

Zajęcia są dostosowane do poziomu uczestników. Na zajęcia mogą zapisywać się grupy i uczestnicy indywidualnie. Przy czym pierwszeństwo mają zorganizowane grupy.

W celu zapisania dziecka na zajęcia prosimy opiekunów o wypełnienie, podpisanie i odesłanie załączonego formularza na podany poniżej adres e-mail.

Zapraszamy!

Program wpisuje się w dzielnicowy harmonogram realizacji zadań dotyczących aktywnego spędzania czasu przez dzieci i młodzież oraz w szczególności Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

Koordynator Programu: Marcin Kuriata tel. 22 277 60 28 lub 22 277 60 27, mail: mkuriata@osir.waw.pl.

Formularz zgłoszeniowy i harmonogram znajdują się na stronie: https://osir.waw.pl/od-wrzesnia-ponownie-zapraszamy-na.../

Na zajęcia na pływalni i na ściance wspinaczkowej jest już brak miejsc.

Zobacz galerię (5 zdjęć)