null

XV Ogólnopolskiego Festiwalu im. JONASZA KOFTY „MOJA WOLNOŚCI” 2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie
05.06.2021 10:00 - 06.06.2021 22:00

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów
ul. Góralska 3/38
01-112 Warszawa
tel. 726 55 60 12
jerzy.mamcarz@wp.pl

oraz:

Centrum Promocji Kultury w dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
ul. Podskarbińska 2
03-833 Warszawa
tel. (22) 277 08 20
sekretariat@cpk.art.pl

 

1. Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty „Moja Wolności” organizowany przez Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów oraz Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy jest otwartym konkursem wokalnym dla zespołów oraz solistów profesjonalnych i amatorów.

2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby dorosłe oraz młodzież od lat 16.

3. Nieletni uczestnicy konkursu mają obowiązek przebywania pod opieką instruktorów lub opiekunów.

4. Wykonawcy zobowiązani są do wykonania min. jednego utworu autorstwa Jonasza Kofty.

5.Podczas festiwalu uczestnicy zaprezentują dwa utwory słowno-muzyczne:

a) autorstwa Jonasza Kofty (w czasie konkursu istnieje możliwość zaprezentowania własnej muzyki do utworów Jonasza Kofty). W przypadku nagranych utworów i powielania ich na różnego typu nośnikach, wymagana jest zgoda dotychczasowego kompozytora muzyki oraz spadkobierców autora),

b) utwór własnego autorstwa powstały w poetyce Jonasza Kofty lub utwór innych autorów piszących o tematyce szeroko pojętej wolności (wolności słowa, jednostki, narodów).

Jury Kwalifikujące uczestników do Koncertu Konkursowego może odrzucić, z powodów pozaartystycznych, propozycje, które odbiegają od w/w kryteriów festiwalu.

6. Uczestnicy zgłaszają swój udział w festiwalu nadsyłając Karty Zgłoszeń wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych (wg załączonego wzoru) oraz materiał dźwiękowy na CD lub pendrive z zarejestrowanymi piosenkami zgłoszonymi na festiwal do dnia 15 maja 2021r., na adres: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa lub elektronicznie na adres jerzy.mamcarz@wp.pl.
7. W przypadku propozycji autorskich należy dodatkowo przesłać tekst utworu.

8. Na podstawie nadesłanych materiałów jury zakwalifikuje wykonawców do Koncertu Konkursowego. W przypadkach uzasadnionych artystycznie, Jury Kwalifikujące może dopuścić do udziału w konkursie solistów, którzy wykorzystują podkłady muzyczne. Jury oczekuje, że laureaci konkursu, w Koncercie Finałowym, zaprezentują utwory w aranżacji i oprawie muzycznej identycznej, jak podczas Koncertu Konkursowego.

9. Festiwal odbędzie się w dniach 05 i 06 czerwca 2021 roku, w Centrum Promocji Kultury, w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2 w Warszawie.

10. Koncert Konkursowy odbędzie się e dniu 05 czerwca 2021 roku, o godz. 15:00, według harmonogramu ustalonego przez jury i przekazanego uczestnikom najpóźniej na tydzień przed datą Festiwalu.

11. W Karcie Zgłoszenia uczestnicy zobowiązani są precyzyjnie określić:

- rider techniczny zespołów i muzyków towarzyszących solistom, krótką notatkę o sobie dla prowadzącego koncert,

- wykonawcę, tytuły piosenek, autorów, czas trwania, kolejność wykonywania utworów oraz kontakt (telefon, e-mail) do uczestnika konkursu lub opiekuna.

12. Zgłoszenia proszę nadsyłać tradycyjną pocztą lub dostarczyć osobiście do Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2, do pokoju 208 lub elektronicznie na adres jerzy.mamcarz@wp.pl

13. Uczestników festiwalu oceniać będzie Jury w składzie: Krzysztof Dzikowski, Krzysztof Heering, Paweł Sztompke, Jerzy Mamcarz, Stanisław Klawe, Piotr Bakal, Jan Kazimierz Siwek. Dopuszcza się ważność werdyktu Jury w składzie nie mniejszym niż 4 osoby.

14. Jury przyzna I, II, III miejsca (Złoty, Srebrny i Brązowy Klucz), Nagrodę ZASP za najlepszą interpretację utworu Jonasza Kofty, Kryształowy Kamerton, nagroda ZAKR, za prezentację najlepszego utworu autorskiego lub współautorskiego, Nagrodę Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu oraz wyróżnienia, którymi będzie zaproszenie do Koncertu Finałowego z udziałem artystów Warszawskiej Sceny Bardów.

15. W swojej ocenie Jury kierować się będzie następującymi kryteriami:

- dobór repertuaru dostosowany do możliwości wokalnych uczestnika

- interpretacja piosenek konkursowych

- dykcja,

- walory głosowe

- muzykalność

- walory artystyczne utworów autorskich

- osobowość sceniczna

16. Werdykt Jury, będący jednocześnie zaproszeniem do Koncertu Finałowego, zostanie przekazany uczestnikom w dniu Koncertu Konkursowego, godzinę po zakończeniu przesłuchań oraz opublikowany na cpk.art.pl.

Nagrody główne:

- I nagroda - Złoty Klucz 2020 – 3000 PLN

- II nagroda - Srebrny Klucz 2020– 2000 PLN

- III nagroda - Brązowy Klucz 2020 – 1000 PLN

Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

17. Laureaci konkursu mają obowiązek udziału w Koncercie Finałowym.

18. Koncert Finałowy, w którym wystąpią Laureaci 2021 oraz artyści i sympatycy Stowarzyszenia Warszawska Scena Bardów oraz Gabriela Kurzac /Złoty Klucz 2020/ , odbędzie się 06 czerwca 2021r. o godz. 17:00 w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.

19. Uczestnicy Festiwalu zobowiązują się do przestrzegania przepisów BHP i p.poż. obowiązujących w obiekcie Centrum Promocji Kultury, jak również Procedury Zachowania Bezpieczeństwa i Zasad Funkcjonowania Centrum Promocji Kultury w trakcie epidemii COVID-19, oraz do przestrzegania aktualnych obostrzeń i wytycznych wydanych przez GIS.

20. Kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga zespół Jurorski.

21. Wszystkich informacji dotyczących Konkursu udziela:

- Jerzy Mamcarz tel. 726 55 60 12 –
Prezes Stowarzyszenia Warszawska Scena Bardów
jerzy.mamcarz@wp.pl

Karta zgłoszenia do pobrania na stronie Centrum Promocji Kultury