null

MRD na seminarium „Rada Rad" w niemieckim Görlitz

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Kalina Marfiak-Kowalski oraz Jakub Pabjasz wraz z koordynatorem Rady z ramienia Urzędu Dzielnicy Panią Agnieszką Meredyk w dniach 15-19.09.2022 r. uczestniczyli w seminarium „Rada Rad" w niemieckim Görlitz.
 
Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy Młodzieżowymi Radami z Polski i Niemiec, rozwijania współpracy i umiejętności miękkich.
 
Młodzieżowa Rada Dzielnicy Praga-Południe została wybrana spośród wielu zgłoszeń młodzieżowych rad miast z całej Polski i jako jedyna z Warszawy do udziału w seminarium. Organizatorem wydarzenia była organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.
 
Jednocześnie w dniu 21 września 2022 r. podczas XII sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy w związku z zakończeniem kadencji Prezydium Rady wybrano jego nowy skład. Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Dzielnicy został Olivier Haremski, wiceprzewodniczącymi Maria Karpińska oraz Jakub Pabjasz, sekretarzem zaś Bernard Romański a skarbniczką Kalina Marfiak-Kowalski. Delegatami do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy są Olivier Haremski oraz Kalina Marfiak-Kowalski.
Fot: Nikolai Schmidt
Zobacz galerię (4 zdjęć)
Fot: Nikolai Schmidt
Fot: Nikolai Schmidt