null

Zapraszamy na odpłatne praktyki absolwenckie w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Praktyki absolwenckie w dzielnicy Praga-Południe w 2021r.

Zapraszamy do zgłaszania się do odbycia płatnych praktyk absolwenckich w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe. Poszukujemy 9 praktykantów, do 5 wydziałów.

Oferta skierowana jest do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30 roku życia oraz dotychczas nie odbywali praktyki absolwenckiej w Urzędzie m.st. Warszawy.

  • Okres trwania praktyk: 01.03.2021 r. - 31.05.2021r.
  • Wynagrodzenie: 1500 zł brutto

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów w formie elektronicznej w terminie do dnia 19 lutego 2021 r. na adres e-mail: pragapoludnie.wkd@um.warszawa.pl.

Praktyki absolwenckie w dzielnicy Praga-Południe w 2021r.