null

Informacja o planowanych zabiegach na terenie rezerwatu przyrody Olszynka Grochowska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Lasy Miejskie – Warszawa informują, że do 15 marca 2021 roku, na terenie rezerwatu przyrody Olszynka Grochowska realizowane będą prace związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osób korzystających ze szlaków pieszych udostępnionych do ruchu turystycznego.

Prace te będą polegały na wycięciu 25 drzew oraz usunięciu martwych konarów na 30 drzewach zlokalizowanych wzdłuż ww. szlaków pieszych.

W czasie realizacji powyższych prac zostanie wprowadzone czasowe ograniczenie dostępności ww. szlaków pieszych. Kontrola drzew wytypowanych do usunięcia nie wykazała obecności na nich gniazd lub dziupli lęgowych ptaków.