null

Zapytanie ofertowe dotyczące diagnozy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapytanie ofertowego:

Zamawiający – Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy zaprasza do złożenia ofert na:

1. Przedmiot zamówienia: Diagnoza ryzykownych zachowań uczniów prasko-południowych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych - ocena rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, nikotyny, dopalaczy, leków) występowania zjawiska przemocy rówieśniczej oraz relacji między nauczycielami i uczniami w kontekście oceny klimatu społecznego szkół i możliwości uzyskania wsparcia u nauczycieli.

Więcej informacji po pobraniu pliku: zapytanie ofertowe

 

Załączniki: