null

Konsultacje społeczne- jaki plan miejscowy dla rejonu Parku Skaryszewskiego?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Trwają prace nad planem miejscowym rejonu Parku Skaryszewskiego. Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.

Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu planu miejscowego. Zostanie on wyłożony do publicznego wglądu – to znaczy, że każdy może go zobaczyć w urzędzie i na stronie internetowej.

Jeśli masz propozycje zmian do zaprezentowanego projektu, teraz jest czas, żeby to zgłosić.

Więcej informacji o tym planie:

Plan miejscowy rejonu Parku Skaryszewskiego dotyczy ok. 56 ha na Pradze Południe. Teren ten ograniczają:

·         linia brzegowa Jeziorka Kamionkowskiego – od północy,

·         ul. Międzynarodowa – od wschodu,

·         al. Waszyngtona – od południa,

·         al. Zieleniecka – od zachodu.

Na terenie, który jest objęty planem, znajduje się park. Ma on charakter krajobrazowy. Znajdują się w nim m.in. muszla koncertowa, obiekty sportowe, gastronomiczne, hotel i restauracja. Na terenie działa przepompownia ścieków Saska Kępa. Plan obejmuje także fragment al. Waszyngtona i ronda Waszyngtona.

 Głównym celem planu jest zachowanie charakteru Parku Skaryszewskiego, który ma służyć jako miejsce wypoczynku i rekreacji. Należy zadbać o duży udział zieleni wysokiej, średniej i niskiej, a także ochronę walorów zarówno zabytkowych, jak i przyrodniczych parku.

Konsultacje społeczne trwają od 16 kwietnia do 1 czerwca 2021 r.

Więcej informacji na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego