null

Zwrot zajętego towaru

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy wzywa właścicieli towaru zabezpieczonego przez pracowników Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla dzielnicy Praga-Południe w trakcie przeprowadzanych kontroli zajęcia terenów miejskich pod stoiska handlowe, do jego odbioru. Odbiór zajętego towaru będzie miał miejsce w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy ul. Grochowska 274.

Wnioski o zwrot towaru dostępne są w Informacji Urzędu lub w Wydziale Działalności Gospodarczej i Zezwoleń. Wypełniony wniosek należy złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców w godzinach: poniedziałek 8.00-18.00, wtorek-piątek 8.00-16.00 (parter, stanowiska 38-39). Po zaakceptowaniu wniosku przez Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe właściciele towaru zostaną poinformowani o terminie i zasadach odbioru towaru.