null

Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarządzenie nr 5848/2014 r. Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych na terenie m.st. Warszawy (odnośnik do Uchwały opublikowanej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy).

Zarządzenie nr 5979/2014 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie określenia wykazu wydzielonych obszarów do prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej ze stoisk mobilnych w parkach i skwerach na terenie m.st. Warszawy (odnośnik do Uchwały opublikowanej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy).

Zarządzenie nr 5791/2014 r. Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia imprez gastronomiczno-plenerowych zwanych "targami gastronomicznymi" w parkach, skwerach i zieleńcach usytuowanych poza pasem drogi (odnośnik do Uchwały opublikowanej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy).

Zarządzenie nr 5915/2014 r. Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie określenia wykazu wydzielonych obszarów do prowadzenia imprez gastronomiczno-plenerowych zwanych "targami gastronomicznymi" w parkach, skwerach i zieleńcach usytuowanych poza pasem drogi (odnośnik do Uchwały opublikowanej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy).