null

Rożnowska 9

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nieruchomość gruntowa niezabudowana przy ul. Rożnowskiej 9
działka budowlana , 1261 m2, PLN/m2,

Nieruchomość stanowi własność Miasta st. Warszawy i jest planowana do przygotowania do sprzedaży w trybie przetargu.

działka/i ew.nr

42 oraz 34/7

obręb

3-07-12

powierzchnia

Łącznie 1261m2

księga wieczysta

WA6M/00205844/4

mpzp

Obszaru Gocławka Północnego
44 MN/MW - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej z zakresu domów w typie kamieniczek zawierających od 4 do maksymalnie 8 mieszkań.
Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną, na której zostanie ustanowiona służebność gruntowa przejścia i przejazdu.
Ostatecznej interpretacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokonuje organ upoważniony do wydawania pozwoleń na budowę

 

 


Adres: Różnowska 9- zobacz na mapie

Dodatkowe informacje na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl/nieruchomości.  Ponadto bliższe dane o nieruchomości można uzyskać w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa, Wydział Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy przy pl. Chałubińskiego 8 pok. 28 tel. 22 44 32 159,  lub w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274 pok. 225, tel. 22 44 35 269, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.