null

Latyczowska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ul. Latyczowska -nieruchomość niezabudowana, stanowi własność Miasta st. Warszawy i jest planowana do sprzedaży w drodze przetargu (w trakcie przygotowania)

działka/i ew.nr

44/6

obręb

3-05-26

powierzchnia

407m2

księga wieczysta

WA6M/00449697/0

mpzp

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wg studium M1.20 - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne

forma zbycia

sprzedaż


Adres: Latyczowska- zobacz na mapie

Dodatkowe informacje na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl/nieruchomości.  Ponadto bliższe dane o nieruchomości można uzyskać w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa, Wydział Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy przy pl. Chałubińskiego 8 pok. 28 tel. 22 44 32 159,  lub w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274 pok. 225, tel. 22 44 35 269, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.