null

ś.p. dr hab. Marek Konecki

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Marek Konecki

Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci dr. hab. Marka Koneckiego, mieszkańca Osiedla Wilga. Był wybitnym polskim fizykochemikiem i wieloletnim nauczycielem akademickim w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, profesorem w Zakładzie Teorii Procesów Spalania i Wybuchu.

Marek Konecki był także wielkim miłośnikiem gór, rysownikiem satyrycznym, a także autorem wierszy i aforyzmów. Szczególne miejsce w jego twórczości zajmowała tematyka górska i tatrzańska.

Syn ś.p. Marka Koneckiego, Filip, tak napisał o swoim ojcu: „Przez jego skromność, dystans do siebie i życiową ascezę przebijały wielka kultura osobista, wiedza o świecie i głęboki humanizm. Jego działania były służbą innym, zarówno podczas edukacji w szkole pożarniczej, jak i terapeutycznemu uśmiechowi w działalności satyrycznej, a także metafizyce przyrody w obszarze górskich eskapad”. Taki obraz zapisał się w pamięci jego syna, Filipa, co pozwalam sobie w skrócie zacytować.

Marek Konecki odznaczał się olbrzymim dystansem do siebie, pisząc m.in. „Z biegiem lat złagodniał, zajął się satyrą. Do chemii czasem wraca, by nie wyjść z wprawy. Apologeta realizmu naiwnego i świętego spokoju. Od dziecięcych lat rysował i pisał. Nawet na uczelni, pod stołem laboratoryjnym. Od lat stosuje satyrę jako skuteczny lek homeopatyczny na własną melancholię”.

Pełny biogram i dorobek Marka Koneckiego znajdą Państwo pod linkiem: https://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_Konecki

Rodzinie i najbliższym składam najszczersze kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia.

 

Tomasz Kucharski

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy