null

Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli - sprawdź i potwierdź wybór

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika rekrutacja do szkół i przedszkoli

Trwa rekrutacja do stołecznych podstawówek i przedszkoli. W piątek, 23 kwietnia, rodzice będą mogli sprawdzić, do której placówki zostało zakwalifikowane ich dziecko. A następnie potwierdzić wolę zapisu dziecka do danej szkoły lub przedszkola.

Trwa rekrutacja nowych wychowanków i pierwszaków do 357 stołecznych przedszkoli i 218 podstawówek. Biorą w niej udział także niepubliczne przedszkola konkursowe oraz przedszkola publiczne prowadzone przez inne organy – łącznie 53 jednostki.

Już jutro rodzice dowiedzą się, do której placówki zakwalifikowano ich dziecko. Listy zostaną zamieszczone w elektronicznym systemie rekrutacyjnym. Następnym krokiem będzie potwierdzenie woli zapisu. Będzie można to zrobić do 29 kwietnia do godz. 16.00 - informuje Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

23 kwietnia rodzice będą mogli sprawdzić, do której placówki dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia. Od 23 kwietnia do 29 kwietnia do godz. 16.00 będą potwierdzali wolę zapisu dziecka do przedszkola (lub szkoły), do którego zostało zakwalifikowane.

Przypominamy: w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 obowiązują kryteria ustawowe - określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.) oraz samorządowe (określone w uchwale nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z 9 lutego 2017 r. ze zm.). A w rekrutacji do klas pierwszych obowiązują kryteria określone w uchwale Rady m.st. Warszawy nr XLI/1060/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. ze zm. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostaną opublikowane 4 maja o godz. 13.00.