null

III Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

III Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy II kadencji odbędzie się 21.04.2021 r. o godz. 16.00 w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjecie protokołu z obrad II sesji MRD Praga-Południe.
  3. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu komisji stałych.
  4. Głosowania nad uchwałą o regulaminie komisji stałych.
  5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania oraz ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe.
  6. Wolne wnioski, zapytania. 


Przewodniczący 
Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy
/-/ Marek Pirsztuk

Porządek III sesji MRD Praga-Południe