null

Bezpieczeństwo

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego spoczywa na Policji oraz władzy samorządowej. Ponadto doświadczenia wskazują, że dla zapewnienia bezpieczeństwa konieczna jest współpraca służb miejskich z mieszkańcami. Widoczna obecność służb porządkowych w Warszawie, ich szybkie reagowanie i skuteczność działania ma wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego. Natomiast działania prewencyjne i edukacja obywatelska przyczyniają się do powstania trwałych mechanizmów poprawy bezpieczeństwa mieszkańców stolicy.


Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
ul. Grenadierów 73/75
04-007 Warszawa
oficer dyżurny 47 72 376 55
pomocnik oficera dyżurnego  47 72 376 62
e-mail: krp7warszawa@policja.waw.pl
numer alarmowy Policji 997,

Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112

Straż Miejska m.st. Warszawy – VII Oddział Terenowy
ul. Kobielska 5
04-359 Warszawa
Tel. 22 741 32 10, 986